Sist oppdatert: 23.01.2011 18:12

Lokalsamfunn, livskvalitet og psykisk helse

ARNE HEIMESTØL
 

Hedøler er svært fornøyde med bygda si. Det viser  resultatene fra lokalsamfunnsundersøkelsen "Valdres Viser Veg". Nå er rapporten fra undersøkelsen klar.. 

I vår fikk 2000 valdriser i 12 bygder utlevert spørreskjema om alt fra hvordan de oppfatter egen psykisk helse, holdninger til psykisk sykdom, fysisk aktivitet og mer. Ca. 900 svar kom inn. Hedalen.no har fått tilsendt rapporten Tom Sørensen, Berit S. Øygard og Andreas S. Sørensen har forfattet.

Fra rapporten:

Det bilde som tegnes av Hedalen gjennom undersøkelsen, gir en klar indikasjon på et godt fungerende sosialt lokalsamfunn. (...)

Etter vår vurdering skulle Hedalen skulle ha alle muligheter til å ta vare på og videreutvikle prosesser som vil sikre et integrert lokalsamfunn også fremover. Men dette er ikke noe som er gjort en gang for alle; det må stimuleres med jevne mellomrom. Det godt integrerte lokalsamfunn vil i større grad være i stand til å møte mestre de forandringer, eventuelt belastninger det blir utsatt for. Selv om folk også vil beskyttes av det sosiale nettverk og de aktiviteter de har utenfor den nære geografi, vil alltid lokalsamfunnet kunne gi viktige bidrag til innbyggernes livskvalitet.

Grafisk framstilling av noen av resultatene


Det er dyktige folk i styre og stell her i Hedalen.

 


Jeg føler et sterkt fellesskap med dem som bor her i Hedalen.

 


Her i Hedalen er det godt med lag og foreninger for de fleste
.

 


I Hedalen tar man godt vare på sine eldre.


Det er vanskelig å få kontakt med folk her i Hedalen.

 


Det er mye krangel og fiendskap mellom folk her i Hedalen.

 

 
I Hedalen er vi flinke til å stå sammen og få til ting.
 


I Hedalen er det grupper som er svært forskjellige og har lite med hverandre å gjøre.

 

Her er en stige med 10 trinn. Hvis vi tenker oss det høyeste trinnet på denne stigen står for det best mulige livet du kunne tenke deg, og det laveste trinn for det verst mulige liv du kunne tenke deg. Hvilket trinn ville du si passer best på ditt nåværende liv?