Sist oppdatert: 11.12.2010 07:21

Vil ha mer penger til vedlikehold

ARNE HEIMESTØL
 

– Sør-Aurdal kommune har et etterslep på 30 millioner kroner til vedlikehold av kommunale bygg. På budsjettet for 2011 er det bare satt av 1 million kroner til formålet. Dette er grunnen til at vi foreslår å fjerne to stillinger innen drift og vedlikehold og dermed frigjøre en million ekstra, sier kommunestyrerepresentant Tor Einar Fekjær (FrP).
 

Forslaget ble fremmet i formannskapet, men fikk ikke flertall. I kommunestyret henter de fire FrP-representantene fram igjen framlegget  og håper på støtte fra flere partier.

– Drift og vedlikehold har personell som kan utføre mye av de  nødvendige oppgavene, men mangler ressurser, sier Fekjær. – Dette gir ikke mening. Siden vi ikke har mer midler til disposisjon, må vi derfor gjøre en omprioritering innenfor tjenesteområdet for drift og vedlikehold.


– Hva med stillingsvernet som ble innført i forbindelse med driftstilpasningsprosessen?
 

– Primært håper vi å løse utfordringen gjennom naturlig avgang, men slik vi ser det, er tjenestenes innhold viktigere enn antall ansatte i kommunen. Som politikere er vi valgt blant folk, av folk og for folk, sier Fekjær. – Dette pålegger oss mye ansvar, også for kommunens eiendomsmasse. Å utsette vedlikeholdet i påvente av bedre tider er ingen løsning. Forfallet er stort, så vi må begynne å gjøre de nødvendige grep nå.