Sist oppdatert: 15.12.2010 08:35

Språk, makt og årets viktigste sak i kommunestyret

MARI OLEA LIE

Sicilia, år 400 f. Kr. Tyrannen i Syracus er styrtet. Folket vil styre selv – gjennom offentlige forhandlinger, demokrati og rettssaker om eiendomsretten til jord.

Folkeforsamlinger møtes for å ta avgjørelser, og kunsten å tale overbevisende blir en viktig egenskap for de som vil ha makt i samfunnet.

Det er snart 2500 år siden folkeforsamlingene på Sicilia, men i vårt demokrati og med dagens mediesamfunn er kunsten å overbevise fortsatt like aktuell.

Hvordan vi setter ord på ting, hva vi setter ord på og hva vi ikke setter ord på, har stor innvirkning på vår virkelighetsoppfatning. Språket gir oss kategorier å forstå og beskrive verden gjennom, hvilke fenomener som finnes og hvilke egenskaper og verdier de har. Å overbevise handler om å bruke språket til å få andre til å se virkeligheten på vår måte.

Det ligger mye makt i å beskrive virkeligheten, og den største virkningen følger av å få andre til å kjenne seg igjen. Beskrivelser og argumentasjon henger tett sammen.

Et eksempel:
Beskrivelse: ”Veien til Bagn er lang og farlig, bratt og svingete, det ligger tyver bak hver busk, det er store hull i asfalten og steiner raser ut i veien”.
Argumentasjon: ”Fordi veien til Bagn er så lang og farlig, bør vi holde oss hjemme”.

Hvordan vi velger å sette ord på Sør-Aurdal, hva vi setter ord på, og hva vi ikke setter ord på, har stor innvirkning på både vår egen og andres oppfatninger.

Torsdag samles våre folkevalgte på Tingvoll for å vedta årsbudsjettet for 2011 og økonomiplanen for perioden 2011-2014. Lokaldemokratiet vårt legger de økonomiske rammene for tjenestene fra Sør-Aurdal kommune framover. Dette er uten tvil årets viktigste sak i kommunestyret!

Pnyx, møtested for folkeforsamlingen i Athen. Tingvoll, møtested for folkevalgte i Sør-Aurdal.


Pnyx, møtested for folkeforsamlingen i Athen.
Tingvoll, møtested for folkevalgte i Sør-Aurdal.