Sist oppdatert: 16.12.2010 17:03

Første miljøfyrtårn i Sør-Aurdal

ARNE HEIMESTØL
 

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Torsdag markerte kommunestyret i Sør-Aurdal at Hedda hytter er første bedrift som har oppnådd denne sertifiseringen i Sør-Aurdal.

For å få godkjenning må virksomhetene som søker sertifisering, gjennom en miljøanalyse. Denne munner ut i en handlingsplan som må til for å innfri Miljøfyrtårnets bransjekrav. Miljøanalysen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll, HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.

Når en virksomhet har oppfylt kravene, blir den godkjent av en offentlig sertifisør og tildeles et sertifikat + diplom. Sertifikatet er gyldig i tre år.

 

Ordfører Hellands tale i kommunestyret
Det er med en stor stolthet å få gi det synlige beviset på framsynt utvikling og dokumentasjon til Hedda Hytter.

 

Hedda hytter ble etablert i 1982 og har i dag med sine 23 ansatte passert godt over 1000 hytter. Hedda Hytter er en av de ledende bedriftene og er av stor betydning for Sør-Aurdal kommune.

 

Hedda Hytter ble kåret til årets bedrift i Valdres. En pris som deles ut av Nordea Bank og er en anerkjennelse til en bedrift eller virksomhet som gjennom sin aktivitet har bidratt til å fremme næringslivet i Valdres. Det legges til grunn markedsføring, kvalitet, service, profil, vekst og utvikling.

 

Som hytteprodusent har de skap en solid bedrift. De har høstet anerkjennelse langt utenfor sitt område og profilerer Hedalen og Valdres på en flott måte. Kvalitet, serviseinnstilling og faglig dyktighet setter sitt tydelige preg på bedriften.

 

Hedda Hytter er blant de første hytteprodusentene i landet som produserer hytter etter de nye energibestemmelsene. Nye maskiner, et nytt stort varmtlager og den flotte nye demonstrasjonshytta som mange av oss har sett er tatt i bruk på området rundt Hedda Hytter i Hedalen.

 

De særegne Hedda-hyttene er blitt en suksess med moderne design, god plassutnyttelse og de spesielle vindusutformingene. Dette gir økt opplevelse av utsikt til omgivelsene ute men også det særpreget med mer lys innvendig. Dette er fortsatt ivaretatt selv med de nye energikravene og miljøkravene.

 

Formannskapet har de siste årene fått god informasjon fra Hedda Hytter. Vi har ved to anledninger blitt invitert på bedriftsbesøk og fått se fabrikk og hytter i landskapet. Dette med og plassere hytter gjerne i sårbare fjellterreng har Hedda også lykkes med utrolig godt. Som fylkespolitikker har jeg sett mange utbyggingsområder i Oppland og det er ingen som kan sammenligne seg med Hedda Hytter. De har plassert hyttene og infrastrukturen på en så skånsom måte at respekten for naturen ivaretas. Dette har imponert meg så stort at vi hadde planer om å vise fylkeskommunen og fylkesmannen hvordan et hyttefelt skal bygges ut. Vi fikk ikke dette in i 2010, men håper vi kan få komme i 2011.

Gjestfriheten for bedriften synes også stor når vi har besøkt de, og dette taler for en service langt over det normale.

 

Til slutt vil jeg også berømme Hedda Hytter for det store samfunnsengasjementet de viser. De ser at omgivelsene rundt også styrker bedriften. Når vi nå hadde gjennomgang på kommuneplan var Hedda Hytter en av de bedriftene som viste interesse og kom med konstruktive innspill.

Det samme har de gjort ved flere anledninger med støtte, ikke bare symbolsk men ved bidrag med arbeidsinnsatts og økonomisk støtte til mange foretak.

 

Hedda Hytter er en praktbedrift som vi er stolte av å ha i Sør-Aurdal.

Det er med stolthet jeg nå vil overrekke det synlige dokument på framtidsrettet satsing. Beviset synliggjør strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Dette er et nasjonalt sertifikat som dokumenterer virksomhetens konkrete miljøprestasjoner.

 

Gratulerer som den første Miljøfyrtårn-bedriften i Sør-Aurdal!