Sist oppdatert: 16.12.2010 17:03

Vil ha flerbrukshall i Sør-Aurdal

ARNE HEIMESTØL
 

Budsjettet for Sør-Aurdal 2011 blir svært stramt.  Det hindret ikke Ole Torgeir Dokkebakke (Tverrpolitisk kommuneliste) i å fremme tanken om at Sør-Aurdal også trenger en flerbrukshall.

Både rådmann og plansjef gikk på talerstolen og advarte mot forslaget og fikk umiddelbart korreks fra Dokkebakke for å legge seg opp i politiske utspill. Rådmannen avviste bestemt denne kritikken, og viste til at administrasjonen ikke har kapasitet til å gå inn i en slik sak nå.

Her er forslaget fra Dokkebakke:

Det settes i gang en foranalyse/mulighetsstudie med sikte på eventuell bygging og drifting av en flerbrukshall i Sør-Aurdal kommune, en hall som kan brukes til ulike formål. En ser i første omgang for seg et grovarbeid i arbeidsgruppe/referansegruppe med deltakelse fra administrasjonen i kommunen (plan-/kultur) og mulige berørte lag/foreninger og næringsliv (bred involvering).

Ulike alternativ til bygg/hall, bruk og drifting, utgifter/kostnader analyseres, og legges frem i en kort rapport til kommunestyret før denne perioden er omme.

Det bevilges ikke noe beløp til dette "dugnadsarbeidet". Foranalysen forutsettes gjort med eksisterende ressurser, og evt. slik at deltakere hver for seg sørger for evt. utgifter (reise, møter mv.).

Foranalysen og kommunestyrets vedtak vil avgjøre hvorvidt det er aktuelt å gå videre i et eventuelt forprosjekt.

Representanten Lene Helland hadde sin løsning på saken: - Hjemme har vi en svær hall (tidligere revehall) som kan brukes. Det blir sikkert ordføreren med på. Bare kall inn til dugnad, så er dette problemet løst!


Lene Helland (Sp)

Med stort flertall sa kommunestyret nei til forslaget fra Dokkebakke.