Sist oppdatert: 17.12.2010 08:37

Torsdag behandlet kommunestyret årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for 2011-2014. Rådmannens orientering viste at budsjettet for neste år er svært stramt. Vi vil hevde at konsekvensene av budsjettet til dels er utålelige. I kommentarheftet leser vi følgende:

Reduksjoner som allerede er gjort/blir gjort til 2011:

 • Hjemmehjelpstjenesten er tidligere redusert med 2,3 årsverk, og reduseres ytterligere med 0,97 årsverk til/ i løpet av 2011 (naturlig avgang).
  Konsekvens: De fleste tjenestemottakere har nå hjemmehjelp hver 2. uke, 1,5 time. Enkelte brukere vil nå få hjelp hver 3. uke – dette vil medføre  ekstraarbeid for hjemmesykepleien.

 • Reduserer også merkantil støtte med 0,20 årsverk til 2011 (naturlig avgang), konsekvens: mer arbeid for tjenesteleder.

 • Redusert dusjtilbud – er allerede innført. De fleste får nå kun dusj hver 14.dag.
  Konsekvens: Noen misfornøyde pasienter. For noen pasienter; større sjanse for infeksjoner pga grobunn for bakterier.

For å komme i balanse med tildelt ramme må følgende reduksjoner i tilbudet vurderes:

 • Færre toalettbesøk/ besøk for skifting av bleie. Konsekvens: at pasienten blir sittende lenger i egen avføring.

 • Færre besøk ifht å bevege seg/ ”gåtrening” til ustødige/pasienter m falltendens. 

Konsekvens: flere brudd, da de vil forsøke å gå uten at hjelpepersonell er tilstede, eller at de ”stivner” mer.

 
  Dette skjer i Sør-Aurdal som har valgt slagordet "En frisk kommune". Og "et friskt utspill" kom Ole Torgeir Dokkebakke med som midt inne i debatten tok til orde for at kommunen bør få en flerbrukshall.

Én årsak til elendigheten er at kommunen må betale ned underskudd fra tidligere år. Når en er ferdig med dette, vil en ha litt mer å rutte med. Spørsmålet er om det vil være nok.

Vi noterer oss at Frp ikke ville ha eiendomsskatt – uten å begrunne dette. Ingen partier kommenterte det.

Vi skal ikke her foreskrive hvilke løsninger politikerne bør velge. Vi forventer likevel at de forteller velgerne

 1. Hvor mye som må til for å kunne gi innbyggerne i Sør-Aurdal offentlige tjenester av tilstrekkelig kvalitet.
 2. Hvordan en vil skaffe midlene som trengs – for eksempel gjennom økte skatter, reduserte utgifter eller en kombinasjon av disse.

Vi forventer at partiene spiller med åpne kort når vi går inn i valgåret 2011.