Sist oppdatert: 20.12.2010 06:56

Glimrende resultater i matte!

ARNE HEIMESTØL
 

8. trinn ved Hedalen barne- og ungdomsskole har gjort det svært bra på Nasjonal prøve i matematikk. Faktisk er de 10 elevene i snitt beste klasse i Oppland og på delt sjetteplass i landet med skåren 4,0 av maksimalpoengsummen 5.

På andreplass på Aftenposten si liste i Oppland kommer Heidal skule med 3,8, og Skåbu oppvekstsenter skårer 3,5. Slik blir den nasjonale lista:

  1. Oslo internasjonal 4.30, 

  2. Tangen 4.30

  3. Vanvikan 4.30

  4. Tolga 4.10

  5. Kastellet 4.10

  6. Lyche 4.0,  Ekrehagen 4.0 og Hedalen 4.0.

Noen skoler fritar enkeltelever fra Nasjonale prøver. Samtlige elever i 8. trinn ved Hedalen barne- og ungdomsskole deltok på årets prøve, opplyser faglærer Gunn Karin Fossholm. Hun har undervist de dyktige matematikkelevene i 4 1/2 år.

9. trinn har også hatt nasjonal prøve i matematikk, men resultatet fra denne klassen er unntatt offentlighet fordi klassen har få elever.

De siste årene har Hedalen barne- og ungdomsskole flere ganger utmerket seg positivt både på eksamener og nasjonale prøver. Se dette eksemplet fra leseprøven 2009.