Sist oppdatert: 27.12.2010 09:21

A Perfect Day

OSVALD FOSSHOLM

Sangen Perfect Day av Lou Reed er fremført av mange kjente sangere i ulike og flotte versjoner.

Den siste som er utgitt er med Susan Boyle, og den kan du høre her.
 

Hva er så en perfekt dag?

En perfekt dag for meg er ikke det samme som en perfekt dag for naboen. Han kan stå opp klokka halv fem for å rekke et slag golf før kone og unger har stått opp. For meg er dette totalt meningsløst, mens naboen synes det like meningsløst å bruke lørdager og søndager til sangøvelser, slik som jeg ofte gjør. Sønnen min elsker fotball, mens hans søster er totalt uinteressert. Altså er ikke en perfekt dag for meg nødvendigvis en perfekt dag for deg og er det ikke bra at det er slik? Tenk så kjedelig og trasig det hadde blitt, hvis vi alle hadde hatt de samme interessene og tankene, eller blitt tvunget til å ha det?

Undertegnede er utdannet revisor. Jeg har  stor glede av den utdannelsen, men er klar over at mange kanskje ser på andre yrkesretninger som enda mer spennende. Revisorer må tåle at det serveres mange morsomheter på profesjonens bekostning. Blant annet den som definerer den innadvendte og den utadvendt revisoren. Den innadvendte revisoren er den som ser ned på skotuppene sine, når han snakker til deg. Den utadvendte derimot, han ser på skotuppene dine! 

For ungdommen og alle som kjempet for skolen i Hedalen var torsdag 18. februar 2010 en perfekt dag. Jeg håper og tror at flere utenfor bygdas grenser vil oppdage at dette var en bra dag ikke bare for Hedalen, men også for det kommunale fellesskapet.

To linjer i Perfect Day lyder:

Oh, it's such a perfect day
I'm glad I spent it with you

Jeg tror mange i høst har hatt en fin, ja kanskje perfekt dag, når de i lag med sambygdinger har vært med på skoledugnad.

Ting kan tolkes på mange måter. Ikke minst musikk. Her kan du høre en annen versjon av Perfect Day fremført Lou Reed og Luciano Pavarotti. Kan vi si at den er bedre enn Susan Boyle sin versjon? Neppe. Her er det spørsmål om smak og behag og ikke minst sinnsstemning.  

For meg hadde hverdagen uten musikk blitt vanskelig og nokså meningsløs. En svært musikalsk venn av meg, som er oppvokst i Iran måtte flykte fra landet. Ikke fordi han var musikalsk, men fordi han spilte og fremførte klaverstykker av vestlige klassiske komponister.   

Vi skal verdsette at vi i Norge kan få lov til å oppleve og nyte mangfoldet og at vi kan få lov til å være slik Vår Herre har skapt oss. Det blir flest perfekte dager ved å ha det slik. 

Ønsker alle en perfekt dag og et godt nytt år!