Sist oppdatert: 29.12.2010 22:16

Tror på lysere tider for Sør-Aurdal

ARNE HEIMESTØL
 

Ordfører Kåre Helland har ennå ikke bestemt seg for om han vil ta gjenvalg. Men hva han vil prioritere hvis han forsatt skal være i politikken, er krystallklart: Her dreier det seg om skole, omsorg og vedlikehold –  i nevnte rekkefølge.

I julebrevet som er publisert på kommunens hjemmesider, roser Helland de ansatte i kommunen. – De har strukket seg langt for at vi skal ha gode tjenester samtidig som vi har vært forsiktig med utgiftene. Innbyggerundersøkelsen viser også at mange er tilfredse med tjenestene kommunen yter.

– Men kan kommunen være bekjent av å ha en eldreomsorg der bleieskift og mulighet for å få dusje ikke kan skje like hyppig som i dag?

– Mitt inntrykker er at omsorgsnivået i kommunen er bedre nå enn det var for 15 år siden, sier ordføreren. – Dessuten har vi en gunstigere aldersprofil på befolkningen enn vi hadde fram til 2006 – og slik vil vi ha det til 2023. Det gjør at vi har ledig kapasitet på sykehjemmet og kan leie ut plasser til andre kommuner til en døgnpris på 1500 kroner. Det er altså mindre behov for de mest kostbare tjenestene, og setter vi inn tiltakene på rett plass i omsorgstrappa, tror jeg vi skal ha et godt omsorgstilbud til de som trenger det i årene som kommer.

Ordføreren mener også at vi har tilstrekkelig med både sykehjemsplasser og omsorgsboliger. – I framtida må vi ta vare på det vi har og ruste opp og vedlikeholde det. Dette gjelder for eksempel den eldste delen på Hedalsheimen.

– Hva tenker du om eiendomsskatt som har et potensiale på 3-19,4 millioner kroner?

– Jeg mener vi ikke har behov for den nå. Dersom vi lykkes med å betale ned underskuddet fra 2007 og 2008 i løpet av 2011, vil vi ha mellom 6 og 10 millioner kroner mer å rutte med i 2012. Selvsagt trenger vi mer penger, men mitt poeng er at vi ikke skal bruke eiendomsskatt til drift.

Helland er opptatt av at skole må prioriteres sterkere i framtida.
– Sammenligner vi oss med andre kommuner med spredt skolestruktur, mener jeg vi har bra med timeressurser. Men elevene må få oppdaterte læremidler, og vi må sette av større ressurser til etterutdanning av lærerne.

Kommunen har et etterslep på ca. 30 millioner kroner på vedlikehold av kommunale bygg. Også dette ønsker Helland å løfte fram som et prioritert område.

– Men skal du få gjort noe med dette, må du vel ta gjenvalg?

– Jeg er fortsatt i tenkeboksen. De tre siste årene har vært tøffe, og før jeg konkluderer, vil jeg vite hvilket mannskap Sp kan stille med. Hvem som skal være partiets ordførerkandidat, må partiet selvsagt få bestemme.

Avslutningsvis berømmer ordfører Helland initiativene barnehagen på Leirskogen og Hedalen Skoles Venner har tatt. – Min bønn om støtte fra kommunens innbyggere ble hørt. Dette er eksempler på hvordan kan vi gjøre Sør-Aurdal til en enda bedre kommune å bo i eller å flytte til.