Sist oppdatert: 03.12.2010 07:05

Politisk engasjement

OLAV KRISTIAN HUSEBY

På arbeidsplassen, i butikken eller på skolen hører en at mange engasjerer seg i politiske saker. Noen saker er lokalt forankret, mens andre har et større omfang – nasjonalt eller internasjonalt.

Interessant er det å høre på at politikere, embetsmenn og andre mer eller mindre kjente personer blir rost eller riset av den vanlige ”mann i gata”. Personlige meninger er viktig, og det er enda viktigere for oss alle å få uttrykt våre meninger ovenfor naboer og kolleger, men hvorfor ikke sørge for å bli hørt videre ut i den vide verden? Kun et fåtall av Norges befolkning er aktive medlemmer i et politisk parti. Men det er her man kan få bekjentgjort sine meninger til de som styrer kommunen, fylket eller landet.

Ved å være aktiv medlem i et politisk parti får en større gjennomslagskraft for sine standpunkter. Man vil lære mye om hvordan og hvorfor beslutninger tas og ikke minst om hvem som tar disse beslutningene, som vi ofte føler blir påtvunget oss og våre nærmeste.

Hvorfor skal det være bom på E16? Hvorfor skal vi betale så høye avgifter? Hvorfor er vi ikke medlem av EU? Hvorfor er vi medlem av EØS? Hvorfor er alt så dyrt i Norge? Hvorfor er vi verdens rikeste land?

Hvorfor er det bare unger som kan spørre om alt de lurer på? Hvorfor kan ikke du melde deg inn i et politisk parti? De fleste større partier er representert i kommunen vår, og du vil helt sikkert bli godt mottatt der du måtte finne de fleste av dine meningsfeller. Og der kan du spørre om hvorfor alt er som det er og hvorfor det blir som det blir? Du vil sikkert ikke finne et parti som deler alle dine synspunkter, men ved å eliminere bort de du helt sikkert ikke vil støtte, blir det som oftest ikke så mange igjen.

Til høsten er det valg til kommunestyre og fylkestingsting. De som er engasjert i de politiske lokallag, er i disse dager i full sving med å legge planer for valglister, valgprogram og valgkampanjer. Vil du være med på å påvirke hvordan kommunen skal styres videre, bør du engasjere deg i det partiet som står deg nærmest, si din mening og diskutere med andre de saker du måtte engasjere deg i. Du trenger ikke stå på noen liste for å bli hørt, og du trenger ikke bruke mer tid enn du vil.

”Dessa politikera ”. Ingen er født politiker (kanskje med få unntak), og de fleste politikere var engang ”mannen i gata” som lot seg engasjere. Vil du være med og skape en forandring, er det aldri for sent å starte sin politiske karriere, og politisk engasjement har heller ingen øvre aldersgrense.

De senere år har gjennomsnittsalderen i politikken økt og er nå ca. 10 år høyere enn gjennomsnittalderen til Norges befolkning. Det er derfor ekstra viktig at ungdom engasjerer seg i vår politiske hverdag. Politiske partier har også egne ungdomsorganisasjoner slik at den yngre generasjon ikke trenger å menge seg med gamlingene når de ikke ønsker det. 

Husk, ingen sitter på gode løsninger alene, og ingen har monopol på godt vett. Derfor er det viktig at nettopp du engasjerer deg i politikken akkurat .