Sist oppdatert: 11.02.2010 19:07

Stavkirkeportalen fra Ulekyrkja hjem fra København

TEKST: JAHN BØRE JAHNSEN
FOTO: NASJONALMUSEET I KØBENHAVN
 

Sju år etter den første kontakt om saken har Valdresmusea nå fått en gladmelding fra Nationalmuseet i København om at vi får låne heim stavkirkeportalen fra Ulekyrkja i Bagn, som ble sendt til København for snart 150 år siden.

Portalen vil være på plass her når museets nybygg åpner i juni, og vil stå her i til høsten 2011.
Med de krav Nationalmuseet stiller til transport, forsikring, sikkerhet og klimaforhold har et utlån vært avhengig av at det nye velkomstbygg er ferdig. Verken museets nåværende administrasjonsbygg eller Bagn Bygdesamling ville tilfredsstilt kravene.
Valdres har seks stavkirker bevart, mer enn noe annet dalføre. Men her har vært hele 19 stavkirker i middelalderen. En av dem var Ule-kyrkja i østre Bagn, der kirketuften er bevart med en minnestein. Ule-kyrkja kan være fra 1200-tallet, men er nevnt først i 1327. Ulekyrkja ble revet ca. 1700, kanskje så seint som i 1735, da Bagn kirke ble bygget.
Da Ule-kyrkja ble revet, kom stavkirkeportalen til garden Tronhusåsen, der den ble brukt i en gardsbygning. I 1861 ble portalen gjennom en oppkjøper solgt til Nationalmuseet i København. Der har en av Valdres fineste stavkirkeportaler vært i snart 150 år.
Portalen har to dekorerte sideplanker og et rundbuet overstykke. Sideplankene er 2,33 meter høye, men har vært høyere. Døråpningen har vært 0,74 meter bred. Plankene har dekorert utside med ranke- og dyreornamentikk i høyt relieff, blant annet en dyrekjeft, en palmettfrise, dragefigurer, en menneskelignende figur med tre hoder, og en rytter med sverd på en hest med seks bein.
Museets folk regner med å reise til København for å være med på pakking og transport av portalen. Vi ber og håper på hjelp og støtte fra alle gode krefter for at denne skatten fra Valdres skal komme heim, i alle fall for en stund. Selvsagt kan vi ønske oss en permanent tilbakeføring av portalen, men her må vi ta ett skritt av gangen.