Sist oppdatert: 10.02.2010 20:35

Lokalpolitisk engasjement

GUNNAR HEIENE

I høst var det en del blest rundt Senterpartiet. Dette fordi partiet fikk mange nye medlemmer fra Hedalen hvorpå dette ble knyttet opp mot bestemte politiske saker. Hvis jeg ikke tar feil, har partiet etter dette rundt halvparten av sine medlemmer fra Hedalen.

Hedalen Arbeiderlag har i mange år vært en sterk organisasjon. Så vidt jeg kjenner til, er dette det eneste lokallaget under Sør-Aurdal Arbeiderparti. Om dette skyldes at Arbeiderpartiet i Hedalen har mange medlemmer i forhold til de andre bygdene, vet ikke jeg, men det tyder på god oppslutning.
Selv er jeg medlem av Fremskrittspartiet og tok i høst over som medlemsansvarlig. Her er forholdet det samme. Rundt halvparten av medlemmene kommer fra Hedalen.

Når vi ser på kommunestyrets sammensetning, er det ingenting som tyder på at forholdene er noe annerledes i Høyre eller KrF. De har hver sin representant i kommunestyret. Begge kommer fra Hedalen.

Neste år er det valgår, og partiene går om ikke lenge inn i en nominasjonsprosess til kommunestyret. Det er da viktig å engasjere så mange som mulig også utenfor Hedalen i denne prosessen. Om vi skal lykkes i de utfordringene vi har foran oss, er det viktig at hele kommunen står sammen. Men dette betyr også at de forskjellige partiene må øke innsatsen i de områdene som er underrepresentert i lokallagene.

Videre er det viktig at medlemmene møter på medlemsmøter og diskuterer forskjellige saker på tvers av bygdegrensene. På denne måten kan vi bli kjent med hverandres synspunkter og se forskjellige saker fra nye vinkler. Men det er da viktig at vi også får med medlemmer og oppslutning fra alle bygdene. I disse tider kan det være greit å ha i minnet: Det er kommunestyret som fatter vedtakene, ikke ordføreren.