Sist oppdatert: 13.02.2010 07:07

Innparing kan bli økonomisk tap

ARNE HEIMESTØL
 

Rådmannen har lagt fram forslag til ny forskrift for skolestrukturen i Sør-Aurdal.  I saken er det gjort beregninger av hvilken innsparing en kan få dersom ungdomstrinnselevene flyttes til Sør-Aurdal ungdomsskole fra høsten 2010.

Rådmannen presenterer mulige økonomiske virkninger for kommunen dersom Utdanningsdirektoratet gir tillatelse til å opprette privat ungdomsskole i Hedalen. Vi gjengir beregningen rådmannen har gjort ut fra tre mulige alternativer:

 1. Dette oppsettet forutsetter at elevene som bor i Hedalen, ikke skal ha direktebuss til Bagn, slik kommunestyret vedtok 24.9.2009. I saken står det at slik buss for elevene fra Hedalen vil koste kommunen 750 000 kroner ekstra.
   

 2. I høringsuttalelsen fra FAU i Hedalen leser vi følgende:

Da dagens ungdomsskoleelever blir brukt som reisefølge for barneskoleelever som har krav på reisefølge, vil dette medføre økte skyssutgifter for Hedalen barneskole (opplæringsloven § 7.4. om reisefølge og tilsyn). Ungdomsskoleelever som vil komme til å få berettiget reisefølge til SAUS, må også med i beregningen. Vi kan ikke se at dette er nevnt i høringsdokumentet.

Ekstra skyssutgifter til Hedalen barne- og ungdomsskole kan de nærmeste årene bli på mellom 100 000 og 130 000 kroner. Hva reisefølge vil koste, vites ikke.

 1. Elever fra andre deler av kommunen kan gå på friskole i Hedalen. Konsekvenser av dette er utelatt i saken rådmannen har lagt fram. 
  – Kommunen må betale skyssutgiftene for alle ungdomsskoleelever som ønsker å gå på friskole i Hedalen, og det gjelder uansett hvor de er bosatt i kommunen, sier rådgiver Torodd Fagerheim i LUFS.

  Les mer om dette i skrivet "Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss." Se punkt 10.

  Transport til og fra friskole for utenbygdselever kan gjennomføres med drosje. Vi har fått opplyst at drosjer får 12 kr per km fra uttrykningssted og til en er tilbake etter hvert oppdrag. I eksemplet nedenfor tar vi utgangspunkt i at to elever i Begnadalen skulle ønske å gå på friskolen. Ulike kjøredistanser er lagt inn med to turer per dag. Skoleåret har 190 dager.

   
  Km 24*2 34*2 45*2
  Dagskostnad 576 816 1080
  Årlig utgift 109 440 kr 155 040 kr 205 200 kr

  Dersom en drosje skal plukke opp flere elever som bor geografisk spredt i kommunen, kan utgiftene bli betydelig større enn det eksemplene ovenfor viser.