Sist oppdatert: 13.02.2010 06:50

Lovtolkning i motstrid med direktoratet

ARNE HEIMESTØL
 

Utdanningsdirektoratet og rådmannen i Sør-Aurdal har ulike tolkninger av opplæringslovens paragraf 9. I sak 004/10 skriver rådmannen følgende:

Det henvises i tillegg til Opl § 9a-2 i sammenheng med at elevenes psykiske og fysiske helse blir satt i fare ved at de skal transporteres fra Hedalen til Bagn. Denne paragrafen omhandler skolens plikt til å legge til rette for et godt fysisk miljø ved skolen, og den regulerer ikke elevens fritid.

Rundskriv fra Udir-3-2009,
punkt 11:

Skoleeigar sitt ansvar for å sikre tryggleiken og det psykososiale miljøet i samband med skyssen

Spørsmålet er kva rettar elevane har når det gjeld tryggleik og det psykososiale miljøet i samband med skyssen, samt fylkeskommunen og kommunen sine plikter i denne samanhengen. Opplæringslova kap. 9a, som gir elevane rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø, gjeld også på skolevegen. (...)

Les hele skrivet her.