Sist oppdatert: 17.02.2010 06:48

En frisk kommune

Torsdag 18. februar behandler kommunestyret ny forskrift for skolestrukturen i Sør-Aurdal. Rådmannen foreslår blant annet at ungdomstrinnet ved Hedalen barne- og ungdomsskole legges ned og overføres til Sør-Aurdal ungdomsskole.

I sin høringsuttalelse sier foreldrene at de primært ønsker å opprettholde den kommunale ungdomsskolen i Hedalen. En spørreundersøkelse rettet mot foresatte til barn i alderen 0 år til og med 9. trinn, viste at samtlige, dersom ungdomstrinnet legges ned i Hedalen, heller vil ha en friskole enn å sende elevene til Bagn. Elevenes arbeidsveg blir brukt som hovedargument.

Kommunens hovedargument for å vurdere skolestruktur har vært hensynet til kommunens økonomi. De samfunnsøkonomiske virkningene av en skolenedlegging er ikke tatt med i regnestykket. Det er dessuten usikkert om kommunen sparer noe på å legge ned ungdomsskolen i Hedalen hvis det blir etablert en friskole der.

Vi slutter oss til bygdesamfunnets kamp for 1-10 skole i Hedalen. Skolen er hjertet i bygda og et helt nødvendig sørvistilbud for ei bygd som ønsker å leve og vokse.

Samtidig må vi forstå at vi som innbyggerne i Sør-Aurdal har et skjebnefellesskap. Kommunen har, uansett hva som skjer torsdag, store økonomiske utfordringer foran seg. Ballansen mellom inntekter og utgifter må på plass. Dette er fullt mulig å få til, og det finnes flere løsninger. Det er politikerne våre som skal velge tiltak, men de er tjent med at det de bestemmer, er akseptabelt for dem som berøres.

Sør-Aurdal kommune nyter godt av bygdenes frivillige engasjement gjennom lag og foreninger. Frivillighetssentralen er ment å skulle erstatte noen av de kommunale oppgavene. Skal kommunen lykkes i dette, forutsetter det at den opptrer som en frisk kommune – en kommune som samarbeider med sine innbyggere.