Sist oppdatert: 22.02.2010 18:51

Sør-Aurdal – vår kommune

ORDFØRER KÅRE HELLAND
 
Som innbyggere i Sør-Aurdal har vi alle et ansvar med å få Sør-Aurdal fremover. Vi må finne tilbake til de gode verdiene, de som gjør at vi ønsker å bo her. Så må vi ha mest mulig fokus på dette.

Det er slett ikke sikkert det er så mye bedre på den andre siden av gjerdet.
Nå har vi fattet et vedtak i skolesaken. Dette må vi forholde oss til. Slik ble det. Nye steiner må snus for at vi skal kunne gi de som trenger våre tjenester, best mulig hjelp. 

Det er blitt etterlyst forslag fra kommunen som går på å øke inntektene. Jeg mener dette er vårt felles ansvar. Kommunes begrensende muligheter for dette bør lett forstås når vi i stor grad bare kan påvirke overføringer fra staten samt øke skatter og avgifter. Dette er neppe populært.

Gjennom tilnærmet gratis næringstomter, støtte til næringsetablering og i noen tilfeller også lån, har vi allerede gjort mye på dette feltet.
I disse dager er det viktig, og nødvendig, å ta vare på eksisterende arbeidsplasser. Det er ingen selvfølge at de skal bestå.

"Driv kommunen som en bedrift", får jeg stadig til råd. Men om vi øker vår "produksjon", altså tjenester, øker vi også utgiftene! Dette er ikke lett. 

Jeg er glad for innspill som kommer. Det er flott folk tar initiativ. Gå gjerne gjennom forslagene deres på forhånd, slik at vi ikke får altfor mange innspill som går på at kommunen sløser med varme på Tingvoll og motorvarmere til ansatte.
De ansatte betaler for sin motorvarmer. Tingvoll blir varmet opp med varme fra fjernvarmeanlegget i Bagn som det er god styring på. Ikke mye å hente her heller.

Flere grupper jobber for å se på mulige inntekter og besparinger. Her kommer sikkert flere vanskelige avgjørelser med tiden.

Vi er inne i en vanskelig periode, men jeg mener vi skal komme ut av denne om alle hjelper til. Jeg har stor tro på at det offentlige, privat næringsliv og lag/foreninger sammen kan gjennomføre store ting, til beste for innbyggerne.

 Det offentlige klarer ikke alene, med dagens rammer, å gi våre innbyggere den ytelsen vi ønsker å gi dem. Vi må hjelpe hverandre skal vi lykkes.

Nå bør og må stridigheter legges til side. Det er vår kommune det handler om...