Sist oppdatert: 12.01.2010 19:02

Å leve av hverandres arbeid

ODDVAR GRAN

I sin nyttårstale nevnte kong Harald bl.a. alle hverdagshelter lokalt, både med og uten fortjenestemedalje. Det er all grunn til å takke dem vi har i bygda. Den innsats som de gjør, er av stor betydning for bygda. Det er så viktig at folk engasjerer seg, ikke minst politisk. Men da er det viktig at de får støtte fra oss som ikke duger så mye til slikt arbeid.        

Statsminister Stoltenbergs nyttårstale. Det er tydelig at han har nok av problemer å hanskes med. Ikke minst: Spørsmålet er hva vi skal leve av når oljepengene tar slutt? Han har svaret klart: Vi skal leve av hverandres arbeid.

Det er lett å være enig i målsettingen, men sikkert ikke så lett å gjennomføre. Han ville spørre folket om råd, deg og meg. Det som er løsningen her, det må være å skaffe arbeidsplasser og dyktige folk til å utføre jobben. For å få til arbeidsplasser må det tenkes kreativt. Det er ikke så lett når en er så mett i magen som vi er her i landet. Vi har dessuten handlingsregelen å ta hensyn til! Den vil nok finansministeren passe på. (Det er en regel som Stortinget har vedtatt for at vi ikke skal bruke for mye oljepenger innenlands.)

Hvis jeg skulle gi et råd, var det å reparere Hedalsvegen. Det vil vel hjelpe litt på arbeidsledigheten! Nå kan vi heldigvis kjøre trygt til Bagn uten å få stein over oss! Eller er det ikke slik? De var jo så uheldig med været i sommer at pengene ikke strakk til.

Et annet problem er at det er så høye lønninger her i landet at vi ikke kan produsere noe lenger. Vi har også mange sterke organisasjoner som passer på at vi ikke får redusert vår levestandard, men helst får bedret den. Det er ikke lett å være statsminister med visjoner!

I Kina spør de visst ikke folket om råd. Er du enig i vår politikk? Hvis svaret er nei, får du et skudd i nakken. Men ikke engang Obama tør si noe om det. Amerika har lånt for mye penger i Kina.  Kina har jo også overtatt verdensherredømme, produksjonsmessig og økonomisk. 

Det er mange som ønsker å dele denne oljeformuen med oss. Vi har jo fått den ganske ufortjent. EU mener vi bør betale raust for denne EØS- avtalen. Dessuten bør det koste litt å spise kirsebær med de store. Vi har vel også råd til å betale noen hundre milliarder kroner til Kongo i løsepenger for nordmenn som er uheldige!!

Vi har nok også noe å lære andre land hvordan de skal bli kvitt korrupsjon. Her er vi jo fri for det. Det at de to som var ansatt for å styre et legat, tok ut 6 millioner hver i lønn på et år, er kanskje ikke korrupsjon. Det var jo enda at 4 millioner igjen å dele ut til de som skulle hjelpes med dette legatet! Avisene skriver så mye sprøyt så vi bør vel trekke fra 50 %.

Det er bra at vi har støttet muslimskoler i Afghanistan. Det at de utdanner selvmordsbombere er kanskje bare avisskriverier. Det er jo også elever her i landet som finner på mye skøyerstreker i skoletida. Dessuten kan vi jo ikke overlate alt ansvaret til Al-Qaida!

Tilbake til kong Haralds nyttårstale. Han advarer mot overforbruk. Det er noe som vår generasjon er bekymret for. Det er ikke lenge siden Norge var et meget fattig land. Vi oppfører oss som Bør Børson da han fikk penger mellom hendene. Det eneste som kan motivere oss til å endre livsstil, er vel at vi forstår at det er våre barn og barnebarn som må betale regninga.