Sist oppdatert: 19.01.2010 07:10

Damslora provoserer

ARNE HEIMESTØL
 

Daglig leder i Bagn idrettslag, Jørn Damslora, inviterer næringslivet i Bagn til utvidet samarbeid – og utfordrer.

På idrettslaget brevpapir, som har logoen til fire sponsorer i bunnteksten, skriver han blant annet dette:

(...) Den største utfordringen, jeg som daglig leder ser, blir å få med næringslivet i nærområdet på denne tanken. Et næringsliv som støtter godt oppunder idrettslaget, men som:

  • sitter stille og ser på at Sør-Valdres Opplevelser presser Bagn, Reinli, Leirskogen og Hølera ut av begrepet Sør-Valdres.

  • trekker på skuldrene når Hedalen som styrer KRF, FRP, H og TvP kupper SP.

  • glimrer med sitt fravær når Valdres destinasjon en sjelden gang inviterer til møte.

  • ikke organiserer seg selv om Leira og Fagernes har suksess med handelstandsorg.

  • godtar å være representert av en som ikke stiller på styremøtene i SVU.

  • i stillhet godtar at deres viktigste kundegruppe kanskje må betale eiendomsskatt på fritidsboliger pga dyre tjenester blant lokalbefolkningen.

  • Krysser fingrene og håper på at kommunen plutselig skal begynne å ta tak.

Les hele brevet her.

Idrett og politikk?

Jeg har skrevet brevet, forteller Damslora. – Styret kjenner til at næringslivet i vår del av kommunen sjelden opptrer samlet og er vanskelige å engasjere. Noen av styremedlemmene er også kjent med at jeg ønsket å bruke provokasjon som virkemiddel for å se om det er mulig å samle en del bedriftsledere. Torsdag kl 19.30 vet vi om jeg lyktes. 

– Slik vi tolker brevet, handler det om både idrett og politikk. Hvilken kommentar har du til det?

 Idrett og politikk henger sammen. Jeg håper det ikke kommer overraskende på noen. Da bør de finne ut hvorfor grekerne startet med olympiader og fortsette å lese de siste 2000 års idrettshistorie. For de som ikke ønsker å bruke tid på alt det stoffe kan jeg begrense stoffet litt. Undersøk uttrykk som brød og sirkus og Black power. Finn ut hvorfor Norge ikke tok medaljer i sommerolympiaden i Moskva 1980. Om olympiaden ikke er av interesse kan man prøve å finne ut hvorfor Norges idrettsforbund opprettet idrettsråd og hvorfor de ønsker å styrke idrettsrådene. Det er en grunn til at Sør-Aurdal kommune sine politikere bruker tid på kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.  Jeg har regnet meg som idrettspolitiker de siste 10 årene.

Ingen kommentar
Hedalen.no har forsøkt å innhente kommentarer fra noen av sponsorene, men ingen av dem ønsker å uttale seg nå. Det har ikke lyktes oss å komme i kontakt med leder i Bagn idrettslag, Knut Omar Storsveen.