Sist oppdatert: 19.01.2010 07:08

God framdrift

ARNE HEIMESTØL
 

Interimsstyret for Hedalen Montessori ungdomsskole er kommet langt i sitt arbeid. På møtet 17.1. konkluderte de med at en bør velge stiftelse som organisasjonsform.

Styret har utarbeidet forslag til visjoner og mål, vedtekter,
valgordning, styreinstruks, organisasjonskart og ordens-regler.
 

Interimsstyret vil opprette en nettside under Hedalen.no. Her vil en legge ut dokumenter som skal følge søknaden om godkjenning av skolen.
Målet med dette er å få tilbakemeldinger fra berørte parter og interesserte før stiftelsesmøtet.
 

Bygdemøte den 26. februar

Det vil bli avhold bygdemøte 26. februar. Endelig saksliste for møtet vil avhenge av kommunestyret sitt vedtak 18. februar.

– Skulle det vise seg at vi ikke har behov for stiftelsen, ønsker vi en verdig avslutning. Vi kommer tilbake med endelig agenda, sier Tor Ingar Nordby.