Sist oppdatert: 19.01.2010 07:06

Stor takk til alle våre kjøpere

OLE GJERDALEN
 

Med dette kalenderbildet av fjorårets 6. klassinger på tur gjennom Vassfaret ønsker vi i Vassfaret lionsklubb å takke alle  som kjøpte kornband, kalendere, julelodder og krus av oss i dagene før jul.  Dessuten en stor takk til de forretningsdrivende som  sponser oss med en logo i hjørnene på kalenderen.

 

Etter at utgifter til  innkjøp av kornband, julelodder og trykking av kalenderen er betalt, sitter vi igjen med snaut 40 000 kr som vi da skal gi bort til gode formål seinere i år.  Klubben får årlig mange søknader om økonomisk støtte, både fra nærmiljø og fjernere strøk, men det er bygdene våre som har første prioritet.

 

Hos oss går ingen penger til administrasjon, derfor blir det ganske mye å fordele takket være den gode julehandelen.