Sist oppdatert: 01.01.2010 08:53

Preken i Begnadalen kirke nyttårsaften

HELGE HARTBERG
 

Hva tenker du når du går inn i et nytt år? For en del mennesker er det et poeng å sette seg mål for det nye året. Nyttårsforsetter er et ord som går igjen ved et årsskifte. Enkelte ting ble kanskje ikke som de burde i året som gikk. Det må bli bedre i det nye året. Og så kommer nyttårsforsettene.

Det er godt med gode forsetter. Alle mennesker kan klare å forbedre seg. Ingen er så gode at de ikke kan bli bedre. Og i Bibelen finner vi stadig formaninger om å gjøre noe med oss selv, og gjøre noe for andre. En slik formaning ville sikkert passe godt som tekst på nyttårsaften. Et skikkelig puff til å rette opp det skjeve og skakke. Det ville vi ha veldig godt av.

Og hvilken tekst fra Bibelen er det kirken har satt opp for oss nyttårskvelden?

Jesus sa: ”Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.”
Joh 14,27

Hvor ble det av formaningen? Trengte vi ikke noen formaning? Jo, jo, og dagens prekentekst er da heller ikke det eneste som står i Bibelen. Men i dag var det dette ordet av Jesus vi fikk høre: ”Min fred gir jeg dere.”

Midt oppe i vårt strev for å gjøre det bra. Etter en slitsom og stressende juleforberedelse, og kanskje det var en stressende julefeiring også.

Så kommer Jesus, og så var det ikke spørsmål etter hva vi har fått til, eller hva vi skal gjøre for å få det bedre til. Nå vil Jesus fortelle hva han har fått til. Hva han har gjort i stand og vil gi oss i gave.

Når ordet fred brukes i Bibelen, da betyr det noe som er helt, noe som er i orden. Fred er det motsatte av det som har gått i stykker. Ufred er det når vi ødelegger, når vi lager splid, når vi river fra hverandre det som hører sammen.

I en avisoverskrift nyttårsaften blir tiden vi har bak oss kalt ”Fryktens tiår”.
Tiåret vi har bak oss domineres fullstendig av datoen 11. september. Datoen ble selve symbolet på terror, splid, ødeleggelse og ufred.
Siden har bombene falt over de mistenktes land, og gjennom våre politiske allianser er vi selv blitt part i to kriger.

Håpet om fred har iblant dukket opp, et håp som stadig svant. Samtidig dukker det opp gamle og nye konflikter andre steder.

Fred etterlater jeg dere, sier Jesus. Tenk om det kunne bli fred i Afghanistan og Irak. Fred i Pakistan. Og fred mellom jøder og palestinere, og alle andre steder hvor det er ufred, og som media ikke en gang bryr seg om å nevne.

Den som kjemper for fred, kjemper en kamp etter Guds vilje.

Så sier Jesus: ”Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir.”
Jesus vet veldig godt at det trengs fred i Irak og Pakistan og Afghanistan og alle steder hvor det er uro. Likevel forkynner han at han kommer med en annerledes fred.

Mange nye fredshåp ble tent da USA fikk ny president for et år siden. Om det var riktig å gi ham fredsprisen, må gjerne diskuteres, men at han har et oppriktig ønske om fred, kan det ikke herske tvil om.

De Forente Nasjoner ble stiftet for å ta vare på fred mellom nasjonene. Mye har de gjort, men mye står igjen.

Vi skal rette våre forhåpninger om fred mot både Barack Obama og FN. Men det er en ting de ikke kan gjøre. Ingen av dem kan skape fred mellom meg og Gud. Det er det bare en som kan. Han heter Jesus.

Vi mennesker lager ufred ikke bare oss imellom. Også Gud i himmelen har vi satt oss opp mot. Helt fra Edens hage har vi vært mennesker som sto Gud imot. Vi trenger fred med Gud.

Derfor sier Jesus: ”Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir.”
Jesus skaper fred mellom deg og Gud.

Guds plan var at alle mennesker skulle høre til hos ham. Men menneskene rev seg løs. Jesu gave er at det blir i orden mellom deg og Gud. Det Gud hadde tenkt helt fra verden ble skapt, det var at han og menneskene skulle høre sammen.
Og det tenkte Gud også da han skapte deg i mors liv: Han og du skulle høre sammen.
Men i samme øyeblikk som du ble til, ble du en del av en menneskehet som har brutt med Gud.

”Fred etterlater jeg dere, min fred gir deg dere,” sier Jesus. Derfor lyder det: ”Etter vår Herre Jesu ord og befaling døper jeg deg til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.” Slik får et menneske fred med Gud, den freden som Jesus fikk i stand.

Ingenting av det du har fått til, kan bringe det i orden mellom deg og Gud. Bare det Jesus fikk til.

Da du ble et Guds barn, da var det et Guds under, da du åpnet hjertet ditt for Jesus. Det er et Guds under at troen lever i ditt liv.

Det beste forsett for det nye året, det er ikke at du skal bli mye flinkere til alle de gode tingene. Når du har tenkt ut alt det du ønsker å gjøre bedre i det nye året, da skal du tenke: Det beste jeg kan sette som mål for livet mitt, det er å la Jesus slippe til og gjøre med meg det som behøves for at jeg skal bevare troen han har gitt meg, for bare slik kan jeg ta vare på freden med min Far i himmelen.

Og Jesu fredshilsen skal følge forsettet ditt:
”Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.”