Sist oppdatert: 01.01.2010 18:09

Ble skoleleder i Spania

ARNE HEIMESTØL
 

Henning Nordby fra Hedalen har stor erfaring fra internasjonalt næringsliv. Våren 2009 ble han tilsatt som daglig leder ved Den Norske Skolen i Malaga.

Skolen ligger på den spanske solkysten og har 65 grunnskoleeelver. Undervisningen bygger på Kunnskapsløftet, den samme læreplanen som er i bruk i offentlige skoler i Norge, og tilbudet omfatter 1.-10. trinn og VG1.
 

– Skolebygget eier vi selv.  FAU og skolen samlet sammen nesten 7 mill kroner fra 1989 til 2006. Bygningen stod ferdig til 1. januar 2007 og vi har plass til 200 elever, forteller Nordby.

Gode lærere
Det er ikke noe problem å skaffe lærere til skolen. Både fastboende lærere og pedagoger som kan tenke seg å flytte til Spania, søker jobb. Dette gir gode muligheter til å skaffe godt kvalifiserte lærere.

Privatskole
– Skolen er organisert under privatskoleloven og opplæringsloven og har eksamensrett. Den er ca. 85 % finansiert av statlig tilskudd og 15 % av foreldrene ved at de betaler skolepenger. For skoleåret 2009/10 er skolepengene 900€ for høst terminen og 1300 € for vår terminen.  For øvrig uendret fra sist år.  Det gis søskenrabatt på 500 € fra og med andre elev.

Pedagogikk
– Hvilken pedagogisk plattform har denne privatskolen?

I korthet kan vi si at vi arbeider for at elevene skal:

  • Oppnå optimal kompetanse tilpasset eget nivå

  • Ta ansvar for egen og andres læring

  • Ha tro på seg selv og sine evner til å bruke kreativitet

  • Utvikle fellesskapsfølelse, og evne til å vise omsorg for andre

  • Få kunnskapstørst og læringsvilje

Vår visjon er å skape en skole der alle tar ansvar og viser respekt for hverandre.

Stor gjennomtrekk
Hele 30 % av elevene byttes ut hvert år. Ytterst få elever fullfører hele skoleløpet. Resultatet på nasjonale prøver og eksamen varierer fra år til år. – Vi har elever som starter med nasjonale prøver uten å ha hatt en eneste undervisningstime hos oss.

Brukere av skolen er først og fremst

  • ansatte i offshore, flygere og andre skiftarbeidere som kan pendle fra Málaga
  • selvstendig næringsdrivende, enkeltmannsforetak og andre med hjemmekontor
  • familier som er i Spania av helsemessige årsaker
  • nordmenn som ønsker å bo i Spania i ett eller flere år

Idrett
Skolen gir tilbud innen flere idretter:

Golf Tennis Dykking Kickboksing

Lenker