Sist oppdatert: 20.01.2010 05:55

En levende bygd er avhengig av et minimum av gode tilbud.

TOR INGAR NORDBY

Er du enig i denne påstand, og har interesse av at bygda Hedalen skal opprettholde tilbud som gjør at folk fortsatt vil bosette seg og bli boende i byga, er det arbeidet som gjøres med etablering av privatskole viktig.

Dette arbeidet kan ikke gjøres uten at alle bidrar. Det er lagt ned mange dugnadstimer til nå for å etablere en privatskole som kan erstatte den offentlige skolen, men dette arbeidet er ikke mulig å sluttføre uten å få økonomien på plass. Vi er kommet lang med finansieringen, men har et langt stykke igjen til målet.

Vi klarte å etablere et løypelag med 1.500 000 kr i egenkapital. Så hvorfor skal vi ikke klare dette en gang til? Jeg håper med dette at alle de som nå kan nyte godt av dette flotte tilbudet vi etablerte i fjellet, vil være med å bidra med midler slik at vi får beholde skolen i bygda. Løypelaget viser at når bygdefolk og hyttefolk står sammen, så gir dette mulighet til å skape gode resultatet.

Dette hadde heller ikke vært mulig uten ei levende bygd med stort engasjement for felles løft når vi har prosjekter som gir oss troen på felles goder.

Min oppfordring går derfor til alle som har interesse av ei levende bygd gir tilsagn om økonomisk støtte. Skriv ut skjemaet og send din erklæring om støtte til Gro. Pengene skal ikke innbetales hvis skolen forblir offentlig.