Sist oppdatert: 25.01.2010 06:05

Ballbingen byggeklar til våren

TONE KJENSRUD
 

Hedalen skole, foreldreutvalget og Hedalen idrettslag har fått godkjent sin søknad om å bygge ballbinge ved skolen. Vi regner med å starte byggingen i mai. Så alle som kan bidra med graving, muring, snekring, sveising og transport av masse, kan regne med å bruke noen dager i løpet av mai/juni på prosjektet!

 

Dette kommer vi nærmere tilbake til på et seinere tidspunkt. Ballbingen blir lokalisert på nedre del av skoleplassen (den delen som er regulert til ballaktiviteter).

 

Vi er glade for at vi nå har fått godkjent søknaden, og vi tror at ballbingen kan være et positivt tilskudd til barn og ungdom i bygda – både i skoletida – og som et aktivt samlingssted på fritida.