Sist oppdatert: 26.01.2010 21:56

Blir det privatskole i Hedalen igjen etter 102 år?

ASBJØRN NORDBY
 

Min far Hans Nordby ble ansatt som lærer ved Ildjarnstad skole i 1908. Han tok lærerprøven ved Hamar Lærerskole i 1905 og hadde praksis i Alvdal fra 1905 – 1907. I året 1907 –1908 var han ved Thorshaug før han kom til Ildjarmstad.

Men i Hedalen var de nok ikke lystne på å få en lærer som kom fra bygda og begynte privat skole. Far ville søke seg til andre steder, men skolestyrer Barth rådet han til å vente i et år og striden ble bilagt. En kan lese mer om dette side 137 i boka SØR_AURDAL SKOLEHISTORIE av Leiv Eriksson.