Sist oppdatert: 29.01.2010 04:41

Trusler mot ordfører

GUNVOR HEIENE

Med henvisning til oppslag på førstesida i Valdres 26. jan. vil jeg uttrykke følgende:

Alle forsøk på å true ordførere, andre politikere eller folk flest til taushet, er uakseptable. Det må stå urokkelig fast. Vårt demokrati kan ikke fungere uten at meninger brytes i frie ytringer. Men skal debattene bli fruktbare, er vi avhengig av at de politiske prosessene fram mot et demokratisk vedtak foregår på en åpen og tillitsvekkende måte. Det har ikke alltid vært tilfelle når det gjelder skolenedleggelsene i Sør-Aurdal.  Derfor har mange blitt skuffet og sinte, og ordføreren, som (svært uventet) fremmet forslaget om å legge ned ungdomsskolen i Hedalen, har nok fått høre hva folk mener både om realiteten i forslaget og om måten det ble fremmet på.

At enkelte har kommet med sjikanøse og truende uttalelser til ordføreren vår, må vi bare ta sterk avstand fra. Men at hele den tjukke ringpermen som Sps leder viser fram på forsida av Valdres 26. januar, bare inneholder ”sjikanøse meldinger og trusler,” tror jeg ikke før jeg får se det. Det synes mer sannsynlig at ordføreren har samlet alle ytringer i skolestriden, både saklige og usaklige, i den permen.

Det er fullt lovlig, ja, burde vel egentlig være ønskelig, at folk sier sin mening om politikk og demokratisk praksis til ordføreren? Han skal jo være en talsmann for hele folket i kommunen, og han skulle derfor være interessert i å lytte til det folk har å si. Men folk må si det de mener på en skikkelig måte og innenfor normal tid på døgnet.

Hvis en politiker er overbevist om at han har tatt et riktig standpunkt i ei sak, og har fremmet det på en real og grei måte, må han tåle å bli kraftig motsagt av folk som har en annen overbevisning. Og motstanden blir selvfølgelig verre om han driver med politisk kokelimonke og lureri, så andre politikere eller folk flest føler seg oversett, nedvurdert, ført bak lyset eller tatt på senga.