Sist oppdatert: 05.01.2010 05:45

Ulike holdninger til skyss

ARNE HEIMESTØL
 

Ordfører Kåre Helland opplyser at kommunestyrets vedtak fra 24.9.2009 står ved lag. Det vil si at kommunestyret og rådmannen ikke har samme holdning til skoleskyss dersom ungdomstrinnet skal flyttes til Bagn.

Kommunestyret mener at det skal være direktebuss fra Hedalen.  Rådmannen legger opp til bussrute tilsvarende det en har i dag, samt at hedølene skal kjøre samme buss som begnadølene fra Tollefsrud.

Dersom kommunestyret opprettholder sitt vedtak, blir innsparingen ved en nedleggelse vesentlig mindre, for Sør-Aurdal kommune må da betale hele ekstraregninga på 750 000 kroner. I tillegg kommer utgifter til inntransport fra Vestbygda hvis en legger opp til at skolebussen ikke skal kjøre som nå.

Skyssopplegget er ikke detaljbeskrevet i utredningen.

  • Se rådmannens utredning her.