Sist oppdatert: 13.07.2010 22:14

Får vi de politikere vi fortjener, eller fortjener vi de politikere vi får?

HELGA PERLESTENBAKKEN

Om vel ett år er det kommunevalg. Vil vi da få de politikere vi fortjener?   Da har vi flere lister å velge i, og i en så vidt liten kommune som Sør-Aurdal kjenner de fleste velgere personene på listene. Disse personene har forhåpentligvis et ønske og en ambisjon om å styre kommunen til beste for innbyggerne. Eller har de det

Ut fra den politiske behandling og utsagn fra enkeltpolitikere i noen saker  som har vært på dagsorden de siste årene, er det vel en del av oss som lurer på akkurat dette.   

Ett er i hvert fall sikkert;  de siste årene har det vært oppe saker til politisk behandling som har engasjert store deler av kommunens innbyggere. Ja, ikke bare engasjert, men som sågar har skapt til dels bitterhet og nærmest hat bygdene imellom. Dette er meget skremmende, og jeg er redd dette har skapt sår som det vil ta år å lege. Kunne vi unngått dette hvis engasjementet hadde kommet på et tidligere stadium? 

Om ikke så lenge starter nominasjonsprosessene i de forskjellige partier. Det er da vi virkelig har mulighet til å være med på å bestemme hvilke politikere vi vil ha i kommunen vår. Når vi står i valglokalene i september neste år, har vi i virkeligheten liten påvirkning på hvem som skal styre kommunen til beste for innbyggerne de neste fire årene. 

Jeg håper at mange framover vil engasjere seg i det politiske arbeidet og ved det gjøre en innsats for kommunens innbyggere, at flere vil si ja til å være politiker (ikke bare si ja til å stå på liste som "listefyll") og engasjere seg i nominasjonsprosessene. På den måten får vi et ekte demokrati, og da vil vi kanskje fortjene de politikere vi får.