Sist oppdatert: 20.07.2010 17:47

Lover og hyttebytting

ESKIL STORENGEN, HEDDA HYTTER
 

1. juli 2010 trådte ny plan og bygningslov i kraft. Riktignok med en overgangsordning fram til 1. juli 2011. Disse nye byggereglene sammen med energibestemmelsene som kom 1. aug. 2009, skal danne grunnlaget for fremtidens bygg.

 

Hovedessensen i de nye byggereglene er krav til universell utforming. For oss i Hedda Hytter vil ikke dette ha noen betydning, med mindre vi bygger hytter over 150m² bruksareal (BRA). Da skal nemlig hytta utformes etter boligstandard, og da er det mange krav som skal være tilpasset personer med funksjonshemming. Eksempel på dette er trinnfrie løsninger utenfra og inn, stor nok plass for bruk av rullestol i husets hovedfunksjoner, installering av handikaptoalett osv.

 

Et annet hovedelement i de nye reglene er saksgang og kontroll. Ved tiltak som er belagt med ansvarsrett, skal det være sentral godkjenning som skal ligge til grunn, både med tanke på søknad, prosjektering og utførelse av byggene, hytter som hus. Vi i Hedda har sentral godkjenning, så det berører oss ikke direkte, det kan evt. få følge for våre underentreprenører. Jfr. artikkel i avisa Valdres der Harry Moshagen i Sør-Aurdal kommune i verste fall ser for seg at små entreprenører bukker under. Nå er likevel en del av vurderingen av ansvarsforhold opp til kommunen å bestemme, og vi kan vanskelig se for oss at så vil skje. Formuleringene av begrepene sentral godkjenning og lokal godkjenning er dessuten veldig tvetydige i den nye plan- og bygningsloven.

 

 

Inn under kontroll er det i tillegg noe nytt som kalles uavhengig kontroll. Slik det er i dag, kan vi i Hedda Hytter stå for prosjekteringen og kontrollen av denne selv, vi kan også stå for utførelsen og kontrollen. Med uavhengig kontroll menes da at kommunen kan pålegge uavhengig kontroll for hele eller deler av et bygg. Dvs. at vi i så fall må hyre et foretak som kan stå for slik kontroll. Eksempel på dette i forbindelse med med hyttebygging er fuktsikring og lufttetthet. Regninga er det byggherre som må ta.

 

I tillegg er det noe mer dokumentasjon som Hedda må utarbeide, blant annet noe som kalles gjennomføringsplan.

 

Et annet mål med denne nye loven er at det skal legges til rette for mer tilsyn fra kommunen. I tillegg er sanksjonsmulighetene blitt strengere, og disse punktene kan få konsekvenser, direkte eller indirekte.

 

Det blir dessuten krav om radonsperre i alle nye hytter. I tillegg stiller loven også krav til miljøbaserte og/eller klimavennlige energitiltak, men hvor mye dette vil si for oss i hyttebransjen, er usikkert ennå.

 

I det hele så er det fortsatt en del spørsmålstegn rundt de nye reglene. Vi støtter oss på teknisk forskrift (TEK10), men veiledningen til denne har ikke kommet ut ennå. Denne er ventet å komme i september. Vi i Hedda må nok studere denne for å se på evt. tilpasninger for fritidsboliger og valg av preaksepterte løsninger.