Sist oppdatert: 06.07.2010 20:24

Bjørn i Vassfaret

ARNE HEIMESTØL
 


Illustrasjonsfoto

Sist helg slo en bjørn ei søye og et lam vest for Strøen. I mai ble det observert spor etter bjørn på grensa mellom Begnadalen og Land. Sist vår ble det ikke funnet sikre indikasjoner på at bjørn hadde overvintret i Vassfaret eller Vidalen.

Rovviltkonsulent Per Ivar Stensæter forteller at hannbjørner vandrer over store områder i brunsttida - som er i mai/juni. Det er ikke registrert hunnbjørner i vårt område de siste årene.

Dersom en kommer over spor etter bjørn, er det viktig å ta vare på prøver av hår og møkk. Disse kan brukes til DNA-tester slik at en kan finne ut hvilke og hvor mange bjørneindivid som kommer inn i områdene våre.

Ellers oppfordrer rovviltkonsulenten befolkningen til å bruke naturen som normalt. Les mer her: