Sist oppdatert: 19.06.2010 12:28

Kvåle tilsatt som sogneprest

ARNE HEIMESTØL
  Fredag 18. juni tilsatte Hamar bispedømmeråd Signe Elisabeth Kvåle i stillinga som 50 % sokneprest i Hedalen og Begnadalen og 50 % prostiprest i Valdres.
 

Formelt vil Kvåle svare skriftelig i løpet av neste uke, men prosten forteller at hun har grunn til å tro at Kvåle vil takke ja til stillinga. Den nytilsatte sognepresten vil trolig være klar til å begynne i den nye stillingen før høstferien.