Sist oppdatert: 01.06.2010 21:49

Noen tanker om VENNSKAP

SIRI RUUD

Mange kjente kvinner og menn har gjennom historien skrevet ned kloke ord og tanker om temaet 'vennskap', og det interessante med å lese disse tankene er at uansett når de er skrevet, så er de like universelle i dag som den første gangen de ble lest.

Jeg eier en liten bok som inneholder en rekke sitater om vennskap, og det er lett å svare bekreftende på alle sitatene. Nå har jeg ikke tenkt å gi en avskrift av sitatboka, men jeg har for meg selv laget en slags oppsummering om hva vennskap betyr for oss mennesker, og hva vennskap betyr for meg.

Gjennom livet møter vi mange ukjente nye mennesker i ulike situasjoner. De aller fleste passerer bare forbi oss, og vi legger knapt merke til dem. Men så er det noen av disse menneskene som blir ens venner, kanskje for resten av livet. Hvordan skjer det? Når oppstår DET øyeblikket da en vet med ganske stor sikkerhet at denne personen er et medmenneske som vil bli en venn? Det finnes vel ikke noen fullgode svar på disse spørsmålene.
Noen ganger bare vet en at denne personen blir en venn.

Som barn lærer en andre barn å kjenne gjennom lek og læring, og noen av disse barna vil forbli venner store deler av livet. Dette er selvopplevd. Jeg har fremdeles venner fra barnehagetiden og fra tiden på barneskolen, og det begynner å bli bra lenge siden. Flere av mine elever fra min første klasse på Majorstuen skole i 1965 er blitt nære venner og møtes jevnlig og ofte. Nå er disse elevene blitt 54 år. Så etter skolegang og videre utdanning møter en nye ukjente mennesker på ulike arenaer, og mange ganger blir nye vennskap skapt. Venners venner blir og ofte ens egne venner.

Hva er så det spesielle ved å være sammen med gode venner, bortsett fra at vi har noen hyggelige timer sammen? Hvorfor er det godt å vite at en har venner å snakke fortrolig med når livet går en imot ?
Jo, venner trenger ikke forklare alt for hverandre. De kjenner hverandres reaksjoner, så mye snakk er unødvendig. En som trenger trøst i en vanskelig situasjon, har aller minst bruk for formaninger og irettesettelser,
heller da en som lytter og og gir positiv oppmerksomhet. Ofte har venner delt gleder og skuffelser , og de felles minnene binder vennskapet tettere sammen.

MEN - et vennskap er en gave som tas vare på, ellers kan vennskapet dø ut. Denne gaven er sårbar og krever omsorg og pleie. Da tenker jeg først og fremst på viktigheten av å holde kontakt med hverandre for å holde
vennskapet levende. Like viktig er det å være lojal og lydhør og vise hverandre respekt og tillit. Et godt og solid vennskap skal tåle saklig uenighet og diskusjoner, men ikke usaklig personlig rettet kritikk. Da går vennskapet raskt over til å bli et flyktig bekjentskap samtidig som kritikken etterlater et sårt og vondt minne.

Ærlighet, åpenhet og redelighet blir også viktige ingredienser i et ekte og varmt vennskapsforhold. Uten disse faktorene går forholdet raskt i stykker.
Ulike kulturer, nasjonaliteter og forskjellig religiøst ståsted kan som ellers i samfunnet være spennende og ikke minst utfordrende. Men nettopp ulikhetene gjør at en stadig må skjerpe seg og tenke nytt. Det er lærerikt.
Det samme kan en si om vennskap på tvers av alder og generasjoner.

SÅ: Etter et langt yrkesliv kommer pensjonsperioden med flere muligheter til å holde kontakten med hverandre fordi en jo da får bedre tid til å tenke litt utover seg selv og sine. Så livet er aldeles ikke avsluttet selv om en
ikke lenger er yrkesaktiv. Faktisk er det på mange måter helt motsatt hvis en da er så heldig at en får være frisk og i god form. Men dessverre blir noen rammet av sykdom, og det er da et vennskap settes på prøve.

Nettopp i denne tiden er det viktig å være oppmerksom og vise hverandre empati og gi av tiden sin. Det er sikkert ikke alltid like lett å holde et vennskap varmt når en selv ikke føler seg sprek og ovenpå. Noen isolerer
seg når de blir eldre, og da blir utfordringen for omgivelsene, også vennene, å prøve å skape opplevelser som kan gi den isolerte litt av livsgleden tilbake. Det handler om å gi personen en følelse av å bety noe for en annen.
OG - nettopp dette handler vennskap om : Det å bety noe for en annen. Det å være til stede i en annens liv.

Et sitat til slutt: Vennskap?
Ja, takk !
-Charles Dickens ( 1812-1870)
engelsk forfatter