Sist oppdatert: 23.06.2010 07:13

Det var mye gjort på en uke!

GURO SKINNES

Her følger et utdrag av et brev fra en ung hedøl i en annen tid. Dette brevet forteller en historie om hvordan det var å gå på folkehøgskolen på Leira i 1924: Hvordan det var å komme seg dit, maten, de lange og allsidige skoledagene, kveldene, musikken, hjemmeleksene, diskusjonene - også jentene da.

Som student er jeg imponert over den innholdsrike skoletida denne hedølen hadde. I tillegg er det flotte formuleringer som gir uttrykk for hvilke verdier som rådet blant de unge. Brevet er et eksempel på den fine kontakten ungdommen hadde seg i mellom, sjøl om de ikke så hverandre så ofte.

Leira den 13/1 24
Tak for kortet! Det var let å gå på ski den dagen vi gik opover. Arne gik op til Pisla; men H. og jeg fartet videre. Vi kunde gåt like til Leira for det at vi blev ikke trette. Men vi kom til Bjørgo et kvarters tid før togets avgang, hvorfor vi blev isinde at følge det. Da kunde vi nemlig få tak i kuffertene om aftenen; men hvis vi hadde gåt, har vi ikke fåt dem før om mandan.

Først er vi på skolen 3 timer. Fra kl. 8 til 11. I smidjen fra 11-12, da er det middag til kl. 1, så er jeg i smidjen til kl. 4, da får vi kaffe; så holder vi på til kl. 5 1/2 og har da to timer på skolebenken og andenhver kveld holder vi på til 6 1/2 og har da en time. Smedlæreren er en knakende koslig kar. Letvind til å forklare og altid i godt humør. Han er ofte med mig og slegger så svetten triller av ham. Denne uken har jeg smidd 2 spiker 2 kinger, en krog, en king til brandredningstaug, 4 kjelkeskruer, en teljehake 2 kramper til å ha i stabbursdør og 6 tømmernåler, og så har jeg dreid 12 skruer og begyndt til å tegne. Det var mye gjort på en uke. Vi har en stil i uken og 3 hjemmeregningsstykker til hver dag og de er nokså vrange. Jeg har nemlig ikke gjort noget stykke galt endda; men du vet det er litt ballent for mig som har været så lenge avskåret fra den åndelige horisont. Jeg liker mig udmerket her.

Man slipper stå å blæse for å få liv i avvelen her; det er en surstofftilfører som virker med elektrisk kraft så det er bare og vri på et håndtak så blåser det og da kan man regulere blåsten efter behag. Det tar ikke mange minnuttene og få varmt et jern her om det er nokså stort. Det er godt i kosten her så det er noget ganske annet enn å ruste sig ut med en hård brødskalk og litt Mustadsmargarin i et papir.

Ja, du var forundret på at jeg ikke hadde med mig felen; men jeg spurte Lars om jeg ikke kunde få den med mig men han hadde nemlig bedre bruk for 2 feler enn jeg for en. Men Smedlæreren har lovd mig å få lånt en fele av bror sin; og da skal det bli moro. Han har nemlig fele selv og er god til å spille; for han har gåt musikkskole i England. Han er religiøs så så det blev jo bare melodier jeg kom til å lære; men du vet jeg lærer å bruke felen og det er det som er det væsentligste.

Igårkveld hadde vi peiskveld og det var moro. Det foregår på den måten at det blir brent tyri på peisen og vi går runt bordet og synger. Så har vi et foredrag oplesning og en skrøne. Når skrøner skal fortelles blir lyset slukket; og da er det koslig kan du tro. Igårkveld hadde vi foredrag av en jente fra v. Slidre. Hun talte om heimbygda si, og det var et knakende godt foredrag. Nei, du skulde se den vesle jenten en egte fjellblomst; rød og hvit og fin av vekst og de nydelige øinene. Du må ikke dermed tro at jeg er gåt over til åndssyk forelskelse. Å nei da. Men det er moro og se en forglem mig ei fra høifjellet.
Hver torsdagskveld har vi elevmøte, og da skal 3 holde foredrag og noen lese op. Og det er da ofte anledning til diskusjon.