Sist oppdatert: 24.06.2010 17:29

Spanderer asfalt

ARNE HEIMESTØL
  I august skal det legges ny asfalt for 2,5 millioner kroner på fylkesvegen fra kirka og til Dølehytta nord for Åsli. Grunnen er så dårlig at Statens Vegvesen har valgt å bruke såkalt mjuk asfalt.

I fjor høst ble det gravd en rekke nye stikkrenner. Dette arbeidet har, sammen med en hard vinter med påfølgende teleløsning, ført til et betydelig overskudd av ikke planlagte fartsdumper.

Tor Heine Valby i Statens Vegvesen er kjent med slike utfordringer fra en rekke andre fylkesveger. Mange veger er rett og slett ikke bygd for den trafikken vi har i dag. Bæreevnen er flere steder for dårlig, og ujevnheter, slik som i Vestbygda, melder seg heller kort tid etter at nytt dekke er lagt.