Sist oppdatert: 29.06.2010 22:37

Kommuneøkonomi

ARNE HEIMESTØL
 

Kommunens økonomi har det siste året vært i positiv utvikling. Underskudd er snudd til overskudd, og det ser ut til at politikere og administrasjon har god kontroll på både utgifter og inntekter. Men hva vet vi om skatteinngang og lønnsoppgjør?

 

– Nedgangen i skatteinntektene så langt i år (endelige tall ved utgangen av april) er i hovedsak knyttet til utskrevet forskuddsskatt for etterskuddspliktige (firma), forteller rådmann Erland Odden.  – Det antas at denne utviklingen har sammenheng både med at nivået i fjor var høyt, og at årets tall er påvirket av at fristen for å innbetale tilleggsforskudd er forskjøvet fra 30. april til 31. mai.

 

– Hvilken betydning vil lønnsoppgjøret i kommunesektoren få for årets driftsresultat?
 

– Etter de foreløpige beregningene som er gjort, ser det ut til at avsatte midler til lønnsoppgjøret er tilstrekkelig, slik at driftsresultatet ikke blir negativt påvirket av dette, sier Odden.