Sist oppdatert: 06.06.2010 17:48

Musikkorpset informerer

ARILD BJØRNSTAD
 

Jeg forteller litt på øvelser om opprinnelse til hva vi spiller og hvorfor vi spiller det vi gjør på konserter. Så skjedde også når det gjelder det jeg plukket ut til Kongeparets besøk. Da ble jeg anmodet om å skrive dette ned og publisere det på Hedalen.no.

 

Korpset er et brassband og et generasjonskorps som for tiden teller teller 27 musikanter, fra nybegynnere og til nær profesjonelt nivå. Foruten å delta på faste arrangement i bygda, prøver vi å holde en stor showkonsert hvert andre år og liker å spille populær musikk. Der blander vi band, storband, sang og band med korpset etc.

 

På den store dagen på Bautahaugen har vi plukket ut følgende stoff til vår lille ti minutters avdeling.

 

Gammel Jegermarsj
Denne ble levert inn av Fredrik Schølberg til en konkurranse i 1799. Infanteriregiment nr. 4 (Østenfjeldske) ville ha en egen marsj. Marsjen er antakelig kopiert fra Mellom-Europa og er enda eldre. I 1880 ble Hans Majestets Kongens Gardes Musikkorps satt opp som korps for IR 4 og stasjonert i Stockholm. Dette som en Jeger tropp. Ole Olsen som var dirigent for 2. Regiments korps ble bedt av Kong Oscar 2.om å få tilpasset marsjen til vaktavløsningen ved slottet i Oslo. Dette gjorde han i 1888, med bla. bruk av signaltrompeter.


Siden da har Garden benyttet marsjen ved vaktavløsning. Gardemusikken bruker den ved hver Slottsparade og Slottet bruker den ved offisielle middager i sine prosesjoner. Den bearbeidelsen vi kjenner best i dag og som vi benytter på Bautahaugen er basert på Kjell Hagen. Han hadde jeg glede av å bli kjent med og han var dirigent i Gardemusikken fra de startet med drill i 1963 og fram til 75. Han gjorde om en del på triolpartiene og la inn ny signalstemme som Hermann tar hånd om hos oss.

 

Norge i Rødt Hvitt og Blått
Opprinnelig en svensk marsj, med tekst for å oppildne svensker til å kjøpe forsvars obligasjoner. Skrevet av Erik Larsson. Melodien ble benyttet på Chat Noir i 1941. Da med tekst av Bø, Bernholt og Felborg. Men hele ensemblet var antakelig med. Det var en fordekt tekst som gikk på fredshåp. Den het da: Det lyser over byen. Gikk først merkelig nok gjennom sensuren til okkupasjonsmakten, men ble stoppet etter generalprøven. Etter dette ble det streik og Juster som tillitsmann ble bla. fengslet.

Tyskerne truet med dødsstraff og streiken ble avblåst. Våren 1945 ble det fred i landet og ensemblet på Chat Noir tok ram sangen igjen- nå som Norge i Rødt Hvitt og Blått. Da ble siste vers diktet om og slutter med: sitat: ” Du skal en gang få se gamle Norge når det flammer i rødt hvitt og blått. Lalla Carlsen ledet hele ensemblet til hyling, skriking og trampeklapp i hele salen. Marsjen var gått fra fredshåp til seiersmarsj.

 

Norske Løve
Marsjen er skrevet av Norges marsjkonge Oscar Borg. Han ble født i 1851.Hans far og bestefar var musikere i det som senere ble Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet. Faren så at sønnen var musikalsk begavet og 11 år spilte han fløyte og kornett i farens danseorkester. 13 år gammel ble han tatt opp i korpset. Oberstløytnant Falkenberg mente denne gutten måtte få 5 års musikkutdanning i Stockholm. Han var venn av kronpris Oscar (senere Oscar 2.). Kronprinsen sponset derfor Borgs utdannelse og kjøpte dessuten ny fløyte til ham. 5 års utdanning tok han på 3 år og kom tilbake til Østfold som dirigent for korpset, samt flere amatørkorps og kor. Han var da en multimusiker. Komponert 60 marsjer og 275 komposisjoner. Han var meget sentral under unionsoppløsningen i 1905. Hadde da komponert mange marsjer under Svenske tiden. Når han sto og dirigerte korpset på Honnørbryggen ved Kong Håkons ankomst, var det en nykomponert marsj: Kong Håkons Honnørmarsj som ble spilt. Da han så gutten på armen til kongen, ilte han hjem og forandret navn på en marsj han hadde komponert tidligere til Kronprins Olavs Honnør marsj. Denne var tidligere komponert til en svens prins som viste seg å være senere kronprins Marthas far.

Men riksvåpenet måtte få egen marsj. Tiden var knapp og han tok igjen  en marsj han hadde komponert tidligere som het Leve Unionen. Den byttet han tittel på til Den Norske Løve.

Bearbeidingen vi spiller i dag er ved Major Bjørn Mellomberg som var dirigent i Stabsmusikken.

 

Hedalsmarsjen
Når kongeparet kommer, spiller vi Hedalsmarsjen. Denne kjenner jeg ikke sikkert opphavet til. Men den er i varetatt av Lars Bertelrud 1890-1990, som var en god felespiller i bygda vår.

Han står bak flere komposisjoner som bla. en vals som er spilt inn av Pål Skogum på platekompaniet og det skal finnes lydopptak av flere av hans slåtter. Bente I. Hemsing gjorde en flott jobb, med å samle inn stoff fra bla. Lars. Hun skrev ned felenoter på Hedalsmarsjen slik Lars spilte den. Han fortalte henne at han hadde lært den av Halvor Grønhaug 1859-1946. Han fortalte at Halvor hadde gått foran 17. mai toget i Hedalen alene og spilt denne  i 1915.

Jeg fikk felenoter av Bente og fikk hjelp av dirigent i Hans Majestets Kongens Garde Musikkmajor Rolf Nøddelund til bearbeiding til korps.  

 

Kilder: Rolf Nøddelund, Kjell Hagen, Kjell Martinsen (dirigenter i garden), Jan Eriksen NRK, Willy Schicora (orkestermusiker  Chat Noir ) Bente I. Hemsing, Vikopedia.