Sist oppdatert: 09.05.2010 07:44

"Vidalsskatten" - ett steg nærmere realisering

TEKST: ELDOR BRÅTHEN
FOTO: ARNE HEIMESTØL
 

Et sagn sier at under Svartedauden reiste kongens skatteoppkrevere kongeveien gjennom Vidalen. De ble rammet av pesten, men rakk å grave ned skatten før de døde. En svenske hadde hørt om dette, og tilbrakte 18 somre i Vidalen på leting etter skatten. Han fant den aldri, men sa før han døde at etter sin død skulle komme tilbake til Vidalen som et dyr.

 

Romanen ”Trollelgen” av Mikkjel Fønhus bygger på dette sagnet og historien om svensken.
Fønhus lar storjegeren ”Gaupa” møte ”Vidalssvensken.” ”Gaupa” var ved Vidalssvensken da han døde, og noen år senere så han en elgkalv komme til verden. Elgkalven hadde øyne som han kjente igjen.

”Vidalsskatten” er en foreløpig arbeidstittel på en friluftsteaterforestiling som nå er under arbeid. Initiativtaker Cato Skimten Storengen har opprettet kontakt med noen av landets fremste innenfor regi, dramaturgi og scenografi. En av disse uttalte: ” Dere har en nasjonalskatt som dere må gjøre noe med.” Alle er interesserte hvis prosjektet kan innpasses i forhold til andre engasjement og forpliktelser.
Hallingdølen Eldgrim Springgard er godt i gang med å skrive synopsis, dvs en grovskisse som teaterforestillingen skal bygge på. Tanken er å skape en sammenhengende forestilling basert på flere av Mikkjel Fønhus sine romaner.

 


Signering av "Trollelgen", den nye vidalsskatten, august 2009.Lørdag 8. mai var ei rekke personer samlet på Vassfaret Kursgård. Med på møtet var: . Gudbjørg Fønhus Stensrud, ordføre Kåre Helland, Torveig Dahl fra Valdresmusea, Anne Strand Moen fra Valdres natur og kulturpark, representanter fra Hedalen ungdomslag og Begnadalen amatørteater, pluss næringslivsrepresentanter. Cato Skimten Storengen hadde invitert til møtet og ledet det.
Møtet ser for seg at det her må være mulig å skape et virkelig kvalitetsprodukt.
Man satser på å knytte til seg dyktige profesjonelle utøvere, skuespillere og andre. I tillegg trenges amatørskuespillere og andre personer med ulik kompetanse og vilje til å gjøre noe sammen. Mikkjel Fønhus var på mange måter en foregangsmann. Bøkene hans inneholder elementer og problemstillinger som er minst like aktuelle nå som den gang han skrev bøkene.

Samarbeid mellom Valdres og Hallingdal er en sentral ide i prosjektet. Vi satser på engasjement i begge dalfører og markedsføring av hele området. Dette mener vi kan gi økt utbytte for alle.

 

Relatert oppslag