Sist oppdatert: 13.05.2010 07:03

Gode nyheter for Sør-Aurdal

ARNE HEIMESTØL
 

Sør-Aurdal kommune sliter med skatteinngangen, men de siste dagene har det kommet positive nyheter. Revidert nasjonalbudsjett gir kommunen 3,6 millioner kroner ekstra i kassa, og skjønnsmidler på 1 million kroner kommer godt med.


Ordfører Kåre Helland gleder seg over disse nyhetene og tror at midlene som kom inn i revidert budsjett, vil bli videreført i årene som kommer.

 

Regjeringen foreslår en mer rettferdig fordeling av inntekter mellom kommunene. Det er dette som slår positivt ut for Sør-Aurdal.

 

Neste år får kommunene mellom fire og fem milliarder kroner mer i samlede inntekter enn i inneværende år. Les mer om dette på Kommunal- og regionaldepartementets sider.