Sist oppdatert: 23.05.2010 04:43

Pionerer på nett

KNUT LUNDBY, UTENBYGS HEDØL, PROFESSOR I MEDIEVITENSKAP
 

Hedalen.no legger 10 år bak seg. I jubileumsåret er tre av fire nordmenn mellom 9 og 79 år på Internett hver dag. I år 2000, da Hedalen.no åpnet, var bare hver fjerde innbygger her i landet "på nett".

Jeg gjetter på at befolkningen i Hedalen har ligget foran lands-statistikken i bruk av de nye kommunikasjonsmulighetene gjennom hele tiåret. For et nettsted som Hedalen.no stimulerer til nettbruk. Hedølene er pionerer på nett. 

Fra langt tilbake er Hedalen en av de bygder i landet som har mest omfattende foreningsaktivitet i forhold til folketallet. Der det er organisasjonsliv og stor aktivitet er det også grunnlag for et godt lokalt nettsted.

Hedalen.no bidrar til å holde bygda i sving. Nettet og kontakten ansikt-til-ansikt støtter hverandre. Samtidig gir Hedalen.no alle oss som ikke (lenger) bor der, men kjenner tilhørighet til dette lokalsamfunnet, mulighet til å ta del og følge med. 

Men ingen ville ha et Hedalen.no å klikke seg inn på om det ikke var for en framsynt og trofast redaksjon. Arne Heimestøl og hans medarbeidere har gjort en imponerende innsats gjennom 10 år. Jeg gratulerer!