Sist oppdatert: 23.05.2010 04:43

 

Underlig

 

Underlig 1

I kjølvannet av skolestrukturdebatten i vinter vedtok kommunestyret at ressursbruken i skolene i kommunen skulle gjennomgås ut fra en konsekvensutredning. Nå foretar man ensidige tilpasninger ved HBU ved å redusere 1,8 årsverk på tross av at konsekvensutredningen ikke har funnet sted.

Hvor er konsekvensutredningen?

1,8 årsverks reduksjon innebærer i underkant av hva man økonomisk sett mente å oppnå i besparelse på å flytte ungdomstrinnet til Bagn. Er det så enkelt som at dersom en slik tilpasning hadde skjedd for ett år tilbake, så kunne man forhindret all turbulens som skolesaka innebar?

 

Underlig 2

Hedalsheimen foreslås omdisponert for en del. Her foreligger det endog en faglig vurdering som følger forslaget til behandling i aktuelle styrer og utvalg.

På tross av utredningen ønsker et flertall i levekårskomiteen å forkaste forslaget, og dette begrunnes i påstander som ikke er dokumenterte. Ikke mindre underlig er det at forslaget kommer til dels fra representanter som, i alle fall tidligere, hadde en nesegrus beundring for faglig skjønn og vurdering. Er det slik at dersom demensavdelingen legges til Hedalen, så vil den lide under:

Mangel på kompetanse?

Mangel på vikartilgang?

Mangel på nærmiljøtiltak?

Manglende samarbeide med andre tjenesteområder?

Ikke oppfylte brannforskrifter?

(Ble det ikke montert overrislingsanlegg på Hedalsheimen sist vinter?)

 

For alle punktene,- er det slik at vi er dårligere bevendt enn andre deler av kommunen?

Hva er fri fantasi, og hva er fakta?

 

Jeg har i likhet med flertallet i levekårskomiteen ikke faglig bakgrunn for å vurdere konsekvensene av omdisponering, og for meg synes det som om både dette flertallsforslaget og mindretallsforslaget om nedleggelse av PU-tjenesten i Hedalen er mer et ønske om å si takk for sist enn å fremme troverdige argumenter.

At det kan være relevante argumenter for ikke å omdisponere Hedalsheimen og for å samordne PU-tjenesten er en annen sak.

 

Underlig 3

Når man skal vurdere antall medlemmer i styre og skap, hvorfor 17 eller 19 kommunestyrerepresentanter? Hvorfor skal ikke formannskapet reduseres forholdsvis?

Hvorfor ikke foreslå lovens minimum? Er det kvantitet som er avgjørende for at grendene skal bli representert? I så fall må det være noe feil med nominasjonsprosessen og partiene som nominerer.

Samlet sett er det nesten like mange kommunestyrerepresentanter i Valdres med et innbyggertall på vel 17 000, som det er stortingsrepresentanter for 5 millioner mennesker.