Sist oppdatert: 27.05.2010 06:34

Ja til bofellesskap for moderat til lett demente på Hedalsheimen

ARNE HEIMESTØL
  På tampen av siste levekårsmøte ble det fremmet forslag om ikke å tilrettelegge for bofellesskap for demente på Hedalsheimen. Etter grundig informasjon fra Eli Enger og rådmannen vedtok formannskapet, med klar støtte fra ordfører Kåre Helland (Sp), å gå inn for rådmannens opprinnelige forslag til vedtak.


Eli Enger er daglig leder på Sør-Aurdalsheimen.

Eli Enger sa at både kjelleretasjen på Sør-Aurdalsheimen og gammel del av Hedalsheimen egner seg godt til denne typen bofellesskap. Ledige sykehjemsplasser kan ikke brukes til dette formålet på grunn av rommenes størrelse, og ved en eventuelt ombygging må tidligere tilskudd tilbakebetales.

Ettersom det er færre omsorgsleiligheter i Bagn enn i Hedalen, og det er problemer med å leie ut de eldste leilighetene i sistnevnte bygd, vil det, etter rådmannens vurdering, være best å legge dette tilbudet til Hedalen.


Rustes opp

Et bofellesskap for demente på Hedalsheimen innebærer en opprusting av seks eldre leiligheter, hvor fem forblir leiligheter og den siste fellesareal.
 

Reiste tvil om tilbudet vil bli godkjent
Magne Damslora (Ap) sa at myndighetene krever utrykningstid på 10 minutter dersom det blir brann på slike avdelinger. Enger mente at det, med det nye sprinkleranlegget – og økt bemanning, ikke vil være vanskelig å få godkjent et slikt bofellesskap på Hedalsheimen.
Allerede i dag er det beboere på dette bo- og servicesenteret som kan nyte godt av det nye tilbudet – hvis det kommer på plass. Enger presiserte at bofellesskapet skal være et tilbud for brukere fra hele kommunen.
 

Fagmiljø
Daglig leder på Sør-Aurdalsheimen viste også til at det er viktig å opprettholde både et fagmiljø og arbeidsplasser i Hedalen. Færre arbeidsplasser vil det bli dersom den ene, eller begge, boligene i miljøarbeidertjenesten legges ned. (Les mer om denne saken fredag.)
 

Lønnsom omorganisering
Ordfører Kåre Helland (Sp) var aktiv i debatten og ga støtte til rådmannens forslag. Han viste blant annet til at rådmannens saksframlegg kunne misforstås ved at denne endringen kunne innebære en vekst i kostnader for kommunen. I realiteten vil den gi en betydelig økonomisk innsparing. Dette henger sammen med at tallet på sykehjemsplasser, som er det dyreste omsorgstilbudet, går ned.
 

Vedtak
Med 5 mot 2 stemmer gikk formannskapet inn for rådmannens opprinnelige forslag. Magne Damslora og Svein Bakke, begge Ap, stemte for vedtaket fra levekårskomiteen. 10. juni kommer saken opp i kommunestyret.
  • Les hele saken her.