Sist oppdatert: 29.05.2010 08:55

Ressursbruken i skolene

ARNE HEIMESTØL
 

18. februar vedtok kommunestyret enstemmig at ressursbruken ved de ulike skolene skal tas opp som egen sak. Vi har spurt rådmannen om hvorfor ressurstildelingen endres før saken er behandlet.

 

– Administrasjonen har ansvar for å drive skolene på en så effektiv og god måte som mulig med de rammebetingelser vi har, sier rådmann Erland Odden. – Derfor er det også nødvendig å gjøre løpende tilpasninger gjennom året. Den prinsipielle gjennomgangen kommunestyret skal ha, vil være bestemmende for ressurstildelingen i årene framover, og vil ligge til grunn for behandlingen av økonomiplan/budsjett fra 2011.

 

– Når kommer saken opp i kommunestyret?

– Vi forsøker å få til dette sammen med en revurdering av årets budsjett ved rapporteringen etter første halvår.

 

  • Naviger deg fram til data om grunnskolene i Sør-Aurdal her.