Sist oppdatert: 30.05.2010 16:55

Dugnad på skytterbanen

ARNE HEIMESTØL
  Dugnad defineres som felles, frivillig og ulønnet arbeid. Den definisjonen passer godt på tiltaket Hedalen skytterlag har satt i gang. I løpet av ei ukes tid skal en skifte tak på standplassen på lagets bane ved Bergstjern.


Enkelte takbjelker måtte byttes ut.

Hele 30-35 personer deltar i arbeidet – både på dagtid og kveldstid, og dette skjer parallelt med dugnad på ballbingen ved skolen.

– Skulle arbeidet ha vært utført som lønnet tiltak, regner vi med at det ville komme på ca. 100 000 kroner, opplyser Finn Holm Olsen. – Nå håper vi å slippe unna med 20 000 - 40 000 kroner av lagets midler. Rimelig innkjøp av materialer bidrar til at en kan nå dette målet.

Neste lørdag er nye takplater på plass. Det forrige taket var lekk, og enkelte steder var det råte. Nå håper skytterlaget å kunne tilby oppholdsvær innendørs selv om det drypper fra oven ute.