Sist oppdatert: 05.05.2010 04:58

Hvem er din ”neste”? 

ROLF GUNNAR OLSEN

I flere sammenhenger blir det understreket og gjentatt at det er viktig å behandle vår ”neste” med respekt og ellers på alle måter så godt som mulig. 

Det er ikke så ofte at det blir presisert hvem min neste er. Er det den personen som sniker seg foran meg og tar den siste parkeringsplassen foran butikken?

Er det den personen som rygger inn i bilen min og forsøker å kjøre sin vei uten å si fra? Eller er det kanskje den personen som alltid er hyggelig og alltid gir meg gode følelser? Kan jeg velge hvem som skal defineres som min ”neste”? 

Det ville kanskje vært behagelig, dersom det var opp til meg, men slik er det vel ikke? Vi mennesker er sosiale vesener som ikke klarer å leve alene. Vi må hele tiden forholde oss til andre. Det blir derfor viktig å ha dette i bakhodet. Alle mennesker rundt meg har krav på å bli behandlet som min ”neste” – på en positiv måte. 

I dagens samfunn, hvor enkeltmennesket blir målt og veid og vurdert ut fra hvilke dokumenterbare resultater man kan vise fram, blir det å være medmenneske og føle ansvar for de mennesker man møter, ikke mye verdsatt.

Dersom man sørger for å benytte seg av alle mulige og umulige veier til ”suksess”, dokumenterbar ”suksess”, blir det ofte liten plass til de menneskelige verdier. 

Den gode hjelper kan kanskje bli omtalt i festtaler og få en utmerkelse som ”den gode nabo”, men det gir få pensjonspoeng. Og i dagens festtaler er det viktig at man klarer å få flest mulig pensjonspoeng, da har man lagt inn en skikkelig innsats for samfunnet og seg sjøl. 

De finnes mennesker i dag, som gjennom et langt liv har vært helt nødvendige for sine omgivelser. Gjennom utrettelig arbeid og omsorg har disse menneskene gitt av seg sjøl og ikke ventet så mye tilbake. Nasjonen Norge har faktisk ikke vært der hvor den er i dag uten disse menneskene.

I dag er mange av disse menneskene gamle, og kanskje slitne, og som før stille i samfunnet.

I dag har disse menneskene bruk for vår omsorg og omtanke, og ikke bare bli vurdert som en utgiftspost i budsjettet.

Noen er kanskje ikke så gamle, kanskje svært unge, men trenger samme type oppmerksomhet.

Stopp opp noen ganger og finn din ”neste” og gjør noe som overrasker og gleder.