Sist oppdatert: 09.05.2010 07:33

Fire søker ledig prestestilling

ARNE HEIMESTØL
 

Prost Anne Hilde Øigarden er optimist etter at hele fire har søkt ledig prestestilling i Hedalen, Begnadalen og Valdres prosti. To er menn og to er kvinner. To av søkerne har utenlandsk opprinnelseÉn av disse, en kvinne, har besøkt Hedalen to ganger.

 

Biskopen bestemmer hvem av søkerne som skal kalles inn til intervju. Deretter blir det intervjurunde der én fra hvert av menighetsrådene i Hedalen og Begnadalen deltar. Etter dette har rådene kort tid på seg før de må gjøre sitt syn kjent.
 

Prosten leder arbeidet med å lage innstilling fram til tilsetting – som vil skje i bispedømmerådsmøtet 14. juni.