Sist oppdatert: 13.03.2010 18:02

Bygdeprisen for 2009

LARS IMS
 

Bygdeprisen for 2009 går til Arne Heimestøl for hans utrettelige innsats for bygdas ve og vel, og for hans enestående evne til å samordne bygdas dugnadskrefter som redaktør av hedalen.no. Dette har vært til stor hjelp når bygda har måttet gjøre et krafttak, for eksempel etableringen av løypelaget og arbeidet med å redde ungdomstrinnet.

Arne har i mange år vært en ildsjel av de sjeldne i Hedalen, og særlig må fremheves redaktørjobben for hedalen.no, som er blitt en fantastisk god nettside. Den bidrar til å skape samhold og kontakt, og er alltid raskt og godt oppdatert.

Den innsatsen Arne har gjort for kulturlivet i Hedalen med forskjellige kor, må også berømmes.

Hedalen Bygdeutvalg takker Arne for hans store innsats, og ønsker ham lykke til videre.


Leder i Hedalen bygdeutvalg Lars Ims, Arne Heimestøl og nestleder Astrid Hegdal