Sist oppdatert: 16.03.2010 20:19

Liv og røre i Sør-Aurdal

ELLING FEKJÆR
Sør-Aurdal sliter for tiden tungt økonomisk.  Som folkevalgte skal vi ha fokus på den økonomiske situasjonen i kommunen til enhver tid, men jeg er helt klar på at det i slike tider er ekstra viktig å ha fokus på utvikling – hva er det som kan gi inntekter i kommunekassa i Sør-Aurdal på kort og lang sikt

Kommunestyret vedtok for en tid siden enstemmig  å forsøke å få til en konstruktiv prosess med mer ”Liv og røre i Sør-Aurdal”. Målet med dette er at alle vi som hører hjemme her i kommunen, inkludert hyttefolket, skal ha fokus på de muligheter som er i hver enkelt bygd og kommunen som helhet.  

For å få dette til må vi tenke positivt, være positive og ikke minst være konstruktive i vår tenkning og væremåte. Få fram mulighetene og forhåpentligvis sette en del av de ut i praksis! 

Jeg har stadig oftere erfart at omdømme er viktig for å oppnå resultater. Det gjelder for både kommuner og de enkelte bygder. Det er langt vanskeligere å få til positiv utvikling i en kommune eller i en bygd uten et godt omdømme. Klarer vi å få til en positiv holdning blant oss som bor her, blant oss politikere, i forhold til rådmannen og hans stab og ikke minst i forhold til de andre bygdene i Sør-Aurdal, er vi kommet langt. Vi må være glade for alle det lykkes for! 

Jeg tør påstå at det delvis er en negativ holdning, ja nærmest en jantelov blant enkelte politikere i Sør-Aurdal i dag. Dette er ødeleggende og må opphøre! Dette skader vårt omdømme og står i veien for vår ambisjon om å skape mer ”liv og røre” i Sør-Aurdal. 

Valdres har et godt omdømme. Dette har ikke kommet av seg selv, men har utviklet seg gjennom målbevisst arbeid. Valdres er kjent for et konstruktiv og godt interkommunalt samarbeide gjennom mange tiår. Selvsagt veit både jeg og de fleste av oss at det er diskusjoner mellom Valdreskommunene, og slik må det være for å få til en bærekraftig utvikling.  

Valdres har etter min vurdering klart å se mulighetene dette sentrale dalføret har og ikke minst bruke dem. Jeg tenker her på vår enestående natur med flotte fjellområder, kjente nasjonale områder som Jotunheimen og Vassfaret, store og varierte skogområder, elver og vassdrag med Begna som den største, fjellbygder, setergrender, sterke tradisjoner blant folk og en særegen kultur – Valdreskulturen.  

Valdres har i tillegg masse dyktige folk. Det arrangeres årlige festivaler med stor befolkningstilstrømning. Eks på dette er Jørn Hilmestemne, Valdres sommersymfonien, Rakfiskfestivalen. Dette er med på å sette Valdres på kartet for noe positivt.  

Det positive omdømme til Valdres tror jeg bestemt har vært medvirkende til bla en eventyrlig utvikling av bl.a. Beitostølen, Vaset, Aurdalsåsen og med solid omsetning i butikkene på Fagernes og Leira. Valdres som region har sett muligheten og gjort dette om til næringsutvikling. 

Tenk om den enkelte bygd i kommunen vår, ja Sør-Aurdal som kommune kan skape et enda bedre omdømme. Vi må da få overskrifter i avisene som forteller noe positivt, om mulighetene vi har og som blir omsatt til utvikling i form av økt næringsvirksomhet og tilflytting av nye sør-aurdøler. 

Jeg og vi alle, den vanlige borger må da tenke og snakke pent om hverandre og være glade og stolte dersom naboen eller nabobygda får til noe. Får vi dette til, blir det mer ”liv og røre” i bygdene våre og dermed mer penger i kommunekassa.