Sist oppdatert: 01.03.2010 20:43

Avskjed med familien Lønningen

GUNVOR HEIENE
 

Mange hadde tatt vegen til Hedalen kirke for å være med på avskjedsgudstjenesten til Eiliv Lønningen. Det ble en spesiell gudstjeneste der Eiliv og Anne Hilde (prosten) delte på liturgien. Et barn, Tarjai Øvergård, ble døpt av Eiliv.
 


Eiliv, Kjell Arne, Anne Elisabeth og Jofrid

 

Han holdt også prekenen. Teksten var om den syndefulle kvinne som kom til Jesus i fariseeren Simons hus, hun som elsket så høyt fordi hun fikk så mye tilgitt. Som en illustrasjon på at livet ikke alltid er like enkelt for alle, gikk plutselig døra opp, og inn kom Jeppe på Bjerget spilt av Edvind Fossholm. Dette innslaget samt Hedalskorets tre sanger, bl.a. Kyrie Eleison og Let my people go, ble en del av prekenen. Det ble en fin opplevelse.
 

Etter gudstjenesten inviterte menighetsrådet til samling på Ildjarntunet, og ca. 60 personer ble med dit. Knut Digene ledet samlingen og overleverte en takk og ei julekrybbe til familien Lønningen fra menigheten. Prosten hilste fra biskopen og overleverte et gavekort fra Hamar bispedømme. Det var ellers hilsener og gaver fra kirkestaben i Sør-Aurdal, fra Bagn og Reinli menigheter, fra sokneprest Hartberg, fra prestene i Valdres ved Eli Vatn, fra Hedalen Normisjon ved Turid Egeland og fra Sørli Misjonsforening ved Solveig Sukke Liodden.
 

Jofrid Lønningen tok fram en del folk fra salen som hun ville takke på en spesiell måte. Hun tok fram noen minner hun hadde fra disse personene, bl.a. måtte Turid Egeland på med yttertøyet og ut å lage ”engler i snøen” sammen med Jofrid.
 

Eiliv bar fram en takk til slutt og mente at det er så mange gode krefter i Hedalen at vi kan greie oss uten prest. Vi håper likevel at tida uten prest ikke blir for lang. Det som mange sa i talene sine, og som vi alle satt og følte på, var at vi kommer til å savne dem, men ønsker dem alt godt når de tar fatt på nye oppgaver i Setesdalen!