Sist oppdatert: 04.03.2010 07:52

Det historiske hjørnet
Posthistorie

SIGRID HAUGEN
 

Den første poståpneren i bygda var Ole Nerby, og posten ble delt ut en gang i uka.


Iver Nerby overtok som poståpner i 1910, men allerede i 1912 ble det flytting til Lie, der Halvor Lie overtok.
 

Fram til 1928 ble posten til nordre Hedalen kjørt over fra Begnadalen med hest, og da hadde jo Nerby, seinere også Lie, strategisk beliggenhet. I 1938 overtok Kristoffer Lie, og kontoret ble flyttet til Guri og Kristoffers nybygde heim, Elvestad. Her holdt kontoret til helt til Kristoffer ble pensjonist i 1981. Da fikk Posten nye lokaler i daværende Hedalen Samvirkelag, nå Hedalen Handel.
 

Ny poststyrer var Gunn Karin Fossholm, 19 år gammel og sannsynligvis landets yngste poststyrer. Nå er som kjent Hedalen postkontor historie, og bygdas befolkning får utført sine posttjenester gjennom ”Post i butikk” hos Hedalen Handel (Livi), og ved førsteklasses service av landpostbudene.

 

I 1979 feira Hedalen postkontor 100 år, og bildet er fra dette jubileet.

 

Fra venste: Landpostbud Einar Skinningsrud, poståpner Kristoffer Lie, Guri Lie, markedskonsulent Bjørnstad, sekretær Hans Marthin Bergestuen og postsjef Erling Hvilen.