Sist oppdatert: 05.03.2010 07:28

Det historiske hjørnet
Skolehistorie

SIGRID HAUGEN
 

Våren 1967 gikk siste kull ut fra Nerstad skole ( i likhet med Ildjarnstad og Storruste skoler). Samme høst begynte alle elevene i bygda på den nye sentralskolen, Hedalen barne- og ungdomsskole.
 

På Nerstad ble avslutningen markert med en fest der alle innbyggerne i kretsen var invitert, og som er ser av bildene, var oppslutningen stor.

Takk til Ingrid Gunderhuset for utlån av bildene.
 


 

Nerstad skole 1967, avgangselever (7. klasse) og lærere. 1.og 2. rekke, fra venstre:

Gudrun Klemmetsrud, John Andreas Pandur, Oddhild Eli Skålebråten, Jan Ove Skålebråten, lærer Solveig Kristoffersen, Asbjørn Skogstad, Liv Edel Kulterud, Ola Henning Nordby, Tormod Kvarme, Annie Magnhild Høgfoss.

Bak: Lærer Ingvald Garli, lærervikar Sigrid Haglund, lærer Siri Lien. (alle med navn fra den gang).

Nerstad 1967

 


Nerstad 1967 - avslutningsfest
 


Nerstad 1967 avslutningsfest 2